Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica

czwartek, 20 lutego 2020 r., godz. 10:51  |  Wersja do druku

Od Nowego Roku więcej za wywóz śmieci zapłacą nie tylko ci, którzy nie będą ich segregować. Podwyżki opłat – w różnej wysokości – czekają większość z nas. W gminie Brodnica podwyżki są zapowiedziane od dnia 1 kwietnia 2020 roku.Wójt gminy Brodnica zawiadamia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) wójt gminy Brodnica zawiadamia, że Rada Gminy Brodnica w dniu 31 stycznia 2020r. podjęła uchwałę Nr XIII/112/20 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020r. poz.718)

W związku z powyższym wójt gminy Brodnica przekazuje informację o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020r., która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Metoda zbierania odpadów

Selektywnie - stawka za osobę na miesiąc to 15 zł, a stawka na kwartał to 45 zł od osoby

Nieselektywnie - stawka za osobę na miesiąc to 45 zł, a stawka na kwartał to 135 zł od osoby


Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić do 15 lipca 2020r. za II kwartał 2020r.

Opłatę należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Brodnica lub na rachunek bankowy nr: 13 2030 0045 1110 0000 0202 2030

Przy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/113/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz 719), opłatę uiszcza się bez wezwania raz na kwartał w wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października, za IV kwartał do 15 stycznia, opłatę uiszcza się z dołu.

POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Brodnica z dnia 31.01.2020 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica pobierz

UCHWAŁA NR XIII/111/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz

UCHWAŁA NR XIII/112/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty pobierz

UCHWAŁA NR XIII/113/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierzreklama

Źródło: UG Brodnica

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama