Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z Piotrem Rucińskim

środa, 27 marca 2024 r., godz. 18:32  |  Wersja do druku

Zwolennik dialogu i współpracy z mieszkańcami. Decyzję o kandydowaniu na wójta podjął w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Uważa, że samo wykształcenie nie daje prawa do nazywania siebie profesjonalistą, a dopiero własne osiągnięcia są miarą naszej wartości. Piotr Ruciński kandyduje na wójta Gminy Bartniczka z KWW Bartniczka Przyjazna Gmina i jak sam mówi: - Ważny jest dla mnie człowiek i dbałość o dobro wspólne. Szanuję ludzi, którzy mają inne przekonania i akceptuję ich wybory.Pracuje Pan w Gminie Bartniczka od 17 lat. Rozumiem, że powinno to Panu bardzo pomóc w przypadku wygranych wyborów na wójta. Jak rządzić gminą, którą zna się od wielu lat?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Gmina Bartniczka jest moim miejscem zamieszkania, ale i moim domem w pełni tego słowa znaczeniu. Czuję się członkiem tej społeczności i dlatego jej dobro jest dla mnie bardzo ważne. W Gminie pracuję już od 2007 roku - wcześniej pracowałem w Powiatowym Urzędzie Pracy. W Urzędzie Gminy Bartniczka początkowo przez kilka lat zajmowałem się zarządzaniem kryzysowym i ewidencją ludności. Po kilku latach rozpocząłem nowe wyzwanie zajmując się wydawaniem decyzji za wyszkolenie młodocianych pracowników oraz zajmując się płacami jednostek oświatowych. W roku 2012 zostałem kierownikiem Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Decyzję o kandydowaniu na wójta gminy podjąłem w sposób przemyślany i odpowiedzialny, gdyż zdaję sobie sprawę, że chcąc piastować tak poważny urząd, należy posiadać nie tylko niezbędną wiedzę, ale i doświadczenie zdobywane przez lata, przechodząc przez poszczególne szczeble kariery, oraz zdobywając po drodze szeroki zakres kompetencji i to nie tylko merytorycznych, ale również pracując w pocie czoła. Samo wykształcenie nie daje nam prawa do nazywania się profesjonalistami, a dopiero nasze własne osiągnięcia, właśnie w tym co sami tworzymy, są właśnie miarą naszej wartości - dla nas, dla komórki organizacyjnej w jakiej pracujemy, dla miejsca pracy - w moim przypadku urzędu i dla społeczności lokalnej.

Dlatego powoli zmierzałem moją ścieżką rozwoju i awansu zawodowego, by dojść do tego miejsca w jakim jestem i powiedzieć – teraz jestem gotowy i wiem jak mogę stworzyć coś lepszego, a nie tylko innego. Pracując na obecnie zajmowanym stanowisku miałem do czynienia ze strategicznymi sprawami mieszkańców poprzez pozyskiwanie środków unijnych na krótkofalowe tzw. miękkie zadania zaspokajające bieżące potrzeby mieszkańców, ale i długofalowe jak środki na inwestycje, mające służyć mieszkańcom przez lata. Zajmowałem się też zagospodarowaniem przestrzennym w gminie, a także uczestnicząc w przetargach rozwiązywałem liczne problemy natury prawnej.

Jednak to nie ja byłem wójtem, stąd jeszcze wtedy byłem tylko częścią machiny i nie zawsze miałem wpływ na wszystkie decyzje, sprawy i zadania realizowane w gminie. Moje pomysły cierpliwie czekają na ich realizację z pomocą mieszkańców i jedynie z przyzwoleniem mieszkańców. Posiadam zapał i siłę charakteru, by je zrealizować - mam nadzieję, że będzie mi dane to udowodnić Państwu i sobie. W mojej ocenie najlepsze wyniki daje zarządzanie strategiczne. Czyli niezbędne jest opracowanie długoterminowej strategii rozwoju i konsekwentne jej realizowanie.

Czy nie obawia się Pan tych wyborów, bo gmina jako jedna z trzech w powiecie ma 3 kandydatów na wójta, a więc prawdziwy wysyp chętnych.

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Słowo obawiać się nie jest mi obce, gdyż jak powiedział Alwyn Hamilton w "Duchach rebelii" - Ten kto się nie boi śmierci, jest albo głupi, albo kłamie.
Ja wyznaję jednak zasadę, że w życiu nigdy nie należy się poddawać i zawsze kończyć to, co się zaczyna - zwłaszcza na skutek podjętej świadomie, w sposób przemyślany i odpowiedzialny decyzji. Obecnie staram się przekonać nieprzekonanych i mam nadzieję, że "fakty się same obronią" i rozpoczniemy wspólnie opowieść naprawiającą świat.

Czy mieszkańcy gminy chętnie współpracują z wójtem i urzędem? Jak na co dzień wygląda wzajemna komunikacja?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Różnie to bywa, ale my jesteśmy różni i nie zawsze, to co dla mnie ciekawe czy dobre, dla kogoś innego znaczy to samo. Sztuką jest wsłuchać się w głos i potrzeby mieszkańców i pokazać im w sposób uczciwy jak możemy spełnić ich oczekiwania. Należy też pokazać, czego nie jesteśmy w stanie zrobić mimo naszych chęci, gdyż nie posiadamy wystarczających możliwości, co w obecnym czasie najczęściej niestety związane jest z posiadanymi środkami finansowymi.

Myślę też, że nie zawsze potrzeby poszczególnych mieszkańców są rozumiane przez innych mieszkańców, gdyż - nie oszukujmy się, działając na rzecz jednej grupy mieszkańców pozostała grupa w postaci swoich podatków ponosi ciężar ich zaspokajania. Sztuką jest prawidłowe odczytywanie tych potrzeb i pomysłów nadając im zakres niezbędny do ich zaspokojenia, jednak przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu środków, dzięki czemu można zaspokoić całą grupę innych równie ważnych potrzeb.

W czym według Pana tkwi sekret dobrej współpracy z Radą Gminy?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Najważniejsze to łączyć, a nie dzielić i umieć patrzeć w tym samym kierunku w dobrej sprawie.

Ekologia - problem istniejący od zawsze. Wiele osób zwraca uwagę na niską jakość powietrza, problem dzikich wysypisk, palenie w piecach śmieciami. Jak Gmina Bartniczka zamierza przeciwdziałać tym zjawiskom? Czy prowadzona jest edukacja proekologiczna?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Nasza Gmina na szczęście dotąd nie miała poważnych problemów z tzw. dzikimi wysypiskami. Dbając o jakość powietrz od wielu lat zachęcamy naszych mieszkańców do wymiany tzw. śmieciuchów poprzez przyznawanie dotacji z budżetu gminy. Ponadto w ramach porozumienia w WFOŚiGW w Toruniu pomagamy w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji z Programu "Czyste Powietrze". W tym roku przystąpiliśmy także do Programu "Ciepłe Mieszkanie", skierowanego do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Czym dzisiaj żyje gmina Bartniczka? Co jest motorem napędzającym gminę? Jakie wyzwania stoją przed gminą?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Przed nami wybory samorządowe. Jak wcześniej Pan wspomniał jest wielu kandydatów do organów różnych szczebli samorządowych. Zatem siłą rzeczy obecnie Gmina żyje wyborami. Motorem napędzającym naszą gminę są nasi mieszkańcy, którzy są bardzo kreatywni, pracowici i zaradni. Wyzwania, które stoją przed Gminą to infrastruktura, oświata, transport i kultura oraz gdzie to niezbędne pomoc społeczna. Musimy wspólnie tworzyć przyjazne warunki zachęcające do osiedlania się u nas. Te wyzwania jest w stanie zrealizować Bartniczka Przyjazna Gmina.

Wielką bolączką gmin wiejskich są drogi lokalne. Jak z nimi sobie państwo radzą?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - W Gminie Bartniczka na przełomie lat wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy wiele dróg. Udało nam się uzyskać na ten cel dotacje z wielu instytucji, do których nieprzerwalnie składamy wnioski, kiedy tylko pojawia się nowy konkurs. Możemy śmiało powiedzieć, że stan naszych dróg jest nie najgorszy. Oczywiście chcemy lepszego, więc nadal będziemy aplikować o dofinansowanie i realizować zadania ze środków własnych.

Każda wieś chciałaby mieć wszystko od razu i w najlepszym wydaniu. W działaniach infrastrukturalnych nie ma jednak miejsca na emocje.

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Tak, emocje to zły doradca. Często pod wpływem niejednokrotnie zazdrości, że inna gmina coś zbudowała chcemy tego samego. Jednak moim zdaniem powinniśmy sobie zadać fundamentalne pytanie - czy jest to nam niezbędne i czy stać nas na utrzymanie danego obiektu. Ważne jest, czy chcemy obciążać mieszkańców kosztami jego utrzymania, podnosząc podatki na ten właśnie cel i czy mieszkańcy posiadający jasną informację na temat inwestycji i długofalową kalkulację kosztów jej utrzymania, nadal wybiorą tę inwestycję zamiast innej. To bardzo ważne - prawidłowa kalkulacja jest bowiem źródłem informacji dla mieszkańców i na jej podstawie powinni, tak jak w gospodarstwie domowym, podejmować świadome decyzje.

Święto Miodu to świetny pomysł na promocję gminy. Czy będzie dalej kontynuowane?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Tak Święto Miodu to z pewnością nasz znak firmowy. Będę dążył do tego, aby nadal było kontynuowane. Jednak, to zależy od mieszkańców, czy nadal będą zainteresowani tym świętem, bo to mieszkańcy są gospodarzami tego wydarzenia.

Jakie, Pańskim zdaniem, są największe problemy Gminy Bartniczka i jak można im zaradzić?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Podejmować świadome i przemyślane decyzje w zakresie wizji przyszłości gminy i realizować inwestycje zaspokajające potrzeby mieszkańców, ale jednocześnie dbając o dobro środowiska i pozyskując oraz wykorzystując energię odnawialną. Spróbować też wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach urzędu i mieszkańcach, w celu realizacji wspólnych celów.

Jak określiłby Pan swoje poglądy?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Dotąd nie należałem do żadnej partii politycznej i nadal nie należę. Ważny jest dla mnie człowiek i dbałość o dobro wspólne. Szanuję ludzi, którzy mają inne przekonania i akceptuję ich wybory. Zdaję sobie sprawę z tego, że jako ludzie jesteśmy różni. Możemy mieć odmienne zapatrywania i mamy prawo być po prostu sobą. Ważne jest to abyśmy pomimo odmienności, umieli ze sobą rozmawiać i podejmować dobre decyzje w naszych wspólnych sprawach.

Doba ma tylko 24 godziny, a tydzień 7 dni. Praca wójta to niezliczona ilość spotkań, zebrań, narad, podpisywanych dokumentów. Wójt reprezentuje też gminę na zewnątrz. Chęci do działania Panu nie brakuje. W takim razie czego brakuje najbardziej?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Odpowiadając na pana pytanie przytoczę jedynie słowa jednego z filozofów: "Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem".

Można wiele ludziom obiecywać, jak choćby jeden z Pana kontrkandydatów, ale jest Pan na pewno realistą pracując w gminie i wie Pan, co jest możliwe do osiągnięcia. Przed jakimi największymi wyzwaniami teraz Pan stoi?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Przekonaniem ludzi, że każda inwestycja w infrastrukturę przynosi w przyszłości konieczność jej utrzymania i na tej podstawie otrzymania informacji zwrotnej - świadomej - jakie inwestycje są priorytetowe i najważniejsze dla naszej społeczności, by podjąć trud ich utrzymania w latach następnych. Po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego na budowę budynku czy zakupu innego majątku, niestety gmina musi sama utrzymywać te obiekty, stąd zadania priorytetowe winny być szczególnie wnikliwie oceniane i wybierane z pełną świadomością społeczną konsekwencji swoich wyborów.

Nie powinniśmy zachłystywać się środkami zewnętrznymi jakie możemy otrzymać na realizację określonych inwestycji, na których utrzymanie po zakończeniu okresu trwałości projektu nie będzie nas stać, albo ich utrzymywanie będzie powodowało ciągłe wzrastanie zadłużenia oraz konieczność podnoszenia podatków i opłat mieszkańcom.

Czy rok 2024 będzie trudniejszy od poprzedniego? Czego można sobie życzyć na nadchodzący czas?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Rok 2024 może być lepszy. Wystarczy tylko podjąć słuszne decyzje 7 kwietnia 2024 r. i zagłosować na moją kandydaturę.

Co chciałby Pan na koniec powiedzieć swoim wyborcom?

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka: - Proszę o zaufanie i głosy w wyborach, a słowo "sprawdzam" będzie dla Państwa tylko formalnością.

Z okazji zaś Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim Mieszkańcom ciepła i rodzinnych chwil.
Abyście oderwali się od codziennych zmartwień i trosk, a Boża miłość wypełniła Wasze serca.
Radujcie się na ten wyjątkowy czas, który przyniesie Wam spokój i ukojenie. Niech Wielkanoc przyniesie Wam siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dziękuję za rozmowę. (Z Piotrem Rucińskim, kandydatem na wójta Gminy Bartniczka rozmawiał Jerzy Świderski PowiatBrodnicki.pl)

Źródło: Materiał wyborczy sponsorowany przez KWW Bartniczka Przyjazna Gmina

Piotr Ruciński, kandydat na wójta Gminy Bartniczka:Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej