Zaloguj się | Rejestracja

Obchody Święta Niepodległości w Brodnicy

poniedziałek, 13 listopada 2023 r., godz. 09:56  |  Wersja do druku

W dniu 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli. Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku.Święto Niepodległości jest dniem upamiętniającym bohaterów walki o niepodległość oraz ofiary, które poświęciły swoje życie w imię wolności i suwerenności narodu polskiego. W tym dniu odbywają się uroczystości patriotyczne, msze święte, a także liczne marsze i parady, w których uczestniczą zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele władz państwowych.

W Brodnicy rozpoczęto je 10 listopada mszą św. za Ojczyznę, z udziałem żołnierzy 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego, pocztów sztandarowych i delegacji środowisk miasta i powiatu. Również tego dnia przy Pomniku Wdzięczności w Brodnicy, oddano cześć wszystkim walczącym o suwerenność Polski, chyląc najniżej czoło przed Tymi, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.

Oficjalna miejsko-powiatowa uroczystość odbyła się w piątek, 10 listopada w pałacu Anny Wazówny. Wzięli w niej udział Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i Starosta Brodnicki Piotr Boiński, którzy uhonorowali mieszkańców zasłużonych dla miasta i powiatu. Były też mowy okolicznościowe oraz wystąpienia gości: senatora Ryszarda Bobera oraz posła na Sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego. Uczestnicy niepodległościowej gali obejrzeli również część artystyczną w wykonaniu sekcji artystycznych Brodnickiego Domu Kultury.

Starosta Brodnicki wyróżnił Medalem Pamiątkowym Ubi Concordia, Ibi Victoria następujące osoby:

1. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria
DLA PANI IZABELLI LEWANDOWSKIEJ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią, aktywną pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy w powiecie brodnickim; za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, znakomitą organizację pracy oraz obsługę interesantów; w podziękowaniu za okazaną troskę i serce jakie wkłada Pani w niesienie pomocy innym,
za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość; za działania, które przyczyniły się do tworzenia dobrego wizerunku urzędu. Życzymy, by nigdy nie zabrakło Pani energii, ciepła i wytrwałości w pracy.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

2. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria
DLA PANI JUSTYNY IGNALEWSKIEJ Dyrektor Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Brodnicy z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią, wzorową, pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz wychowanków domu dziecka; za codzienny trud i wysiłek włożony w wychowanie i opiekę dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej i społecznej; w podziękowaniu za odpowiedzialną pracę, życzliwość i serce okazane bliźnim. Niech Pani praca daje jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

3. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria
DLA PANA JERZEGO ANZELA Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy z wyrazami szacunku i uznania za długoletnie, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, za pełną zaangażowania, pasji i życzliwości pracę na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy; w podziękowaniu za stworzenie przytulnego, pełnego serdeczności i przyjaznej atmosfery domu, który oferuje nie tylko dach nad głową, ale zapewnia fachową i profesjonalną opiekę. Życzymy by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił Panu Dyrektorowi poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.

4. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria DLA PANI EWY RZEPKI Przedstawiciela Stowarzyszenia "Do korzeni" z wyrazami szacunku i uznania za aktywną pracę społeczno-kulturalną na rzecz mieszkańców Gminy Jabłonowo Pomorskie, w podziękowaniu za kultywowanie historii regionu, dziedzictwa narodowego, popularyzację wiedzy historycznej m.in. za wydanie publikacji książkowych o charakterze lokalnym: "Trzeba być dla ludzi", 'Ofiary wojny i zbrodni niemieckich z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie", "Buk Góralski 1939 – zbrodnie niemieckie", "Nowa wieś 1939-zbrodnie niemieckie", produkcję filmów: "Zostańcie z Bogiem", "Jabłonowska kolej rzeczy"; za prowadzenie archiwum społecznego ze zbiorami starych fotografii mieszkańców gminy Jabłonowo Pomorskie a także za organizację spektakli teatralnych, wystaw i prelekcji ze świadkami wydarzeń historycznych; za działania promujące powiat brodnicki.

5. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria DLA PANI ALEKSANDRY FILDING z Zespołu Szkół w Pokrzydowie z wyrazami szacunku i uznania za wieloletnią działalność społeczno-kulturalną na rzecz mieszkańców Gminy Zbiczno, za cenne inicjatywy i osobiste zaangażowanie w organizację wielu uroczystości szkolnych w Zespole Szkół w Pokrzydowie oraz na terenie Gminy Zbiczno; w podziękowaniu za rozwijanie uzdolnień artystycznych i inspiracji twórczych uczniów dzięki organizacji spektakli teatralno-muzycznych, tworzeniu dekoracji na różne uroczystości szkolne i gminne; za działania integrujące i aktywizujące lokalną społeczność oraz promocję powiatu brodnickiego. Z serdecznymi pozdrowieniami.

6. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria DLA PANA TOMASZA MROZOWSKIEGO Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią pracę i zaangażowanie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu, kultywowanie szlachetnych idei ochotniczej straży pożarnej w powiecie brodnickim, zaangażowanie w działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; serdecznie gratulując zdobycia przez OSP Nieżywięć tytułu mistrzów regionu podczas VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Wąbrzeźnie oraz 10 miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych o tytuł Mistrza Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej.

7. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria DLA PANA RADOSŁAWA STAWSKIEGO Dziennikarza, Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią aktywną pracę dziennikarską, za krzewienie historii regionu, popularyzowanie na łamach prasy informacji o wydarzeniach i postaciach z lokalnej historii, kultywowanie dziedzictwa narodowego, ludowych tradycji, obyczajów i kultury; z serdecznymi podziękowaniami za aktywną pracę społeczną na rzecz mieszkańców gminy Zbiczno; za działania, które przyczyniają się do integracji mieszkańców powiatu brodnickiego wokół idei służby społeczeństwu. Z serdecznymi pozdrowieniami.

8. Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria DLA PANA BOGUMIŁA DROGOROBA Dziennikarza, Redaktora "Super Brodnicy" z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią, pełną pasji i zaangażowania w pracę dziennikarską, za rzetelne i obiektywne informowanie i dokumentowanie wydarzeń z życia społeczno-gospodarczego powiatu brodnickiego; za wkład w rozwój samorządności lokalnej; z serdecznymi podziękowaniami za prowadzenie lokalnego, niezależnego dziennikarstwa; za pracę, która wzmacnia poczucie więzi społecznej, tożsamości lokalnej wśród mieszkańców powiatu brodnickiego.

Brodnickim Nenufarem Starosta Brodnicki uhonorował następujące osoby:
9. PANIĄ ALEKSANDRĘ KUREK Prezesa Brodnickiego Stowarzyszenia Kultury w roku jubileuszowym 20-lecia działalności Stowarzyszenia, z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią, aktywną działalność społeczno-kulturalną; w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony zabytków kultury i dziedzictwa materialnego w Brodnicy; za działania promujące powiat brodnicki.

10. PANA KORDIANA WÓJCIAKA Wiceprezesa Brodnickiego Stowarzyszenia Kultury w roku jubileuszowym 20-lecia działalności Stowarzyszenia z wyrazami szacunku i uznania za długoletnią, aktywną działalność społeczno-kulturalną, w podziękowaniu za cenne inicjatywy na rzecz ochrony zabytków kultury i dziedzictwa materialnego w Brodnicy; za działania promujące powiat brodnicki.

Starosta Brodnicki pamiątkowym dyplomem uhonorował następujące osoby:

11. PANA KRZYSZTOFA BARTNICKIEGO Prokurenta Gotec Grup w Jastrzębiu, Wiceprezesa Zarządu Gotec Polska. Z wyrazami szacunku i uznania za hojną pomoc udzielaną od lat wychowankom Domu Dziecka w Brodnicy. Z serdecznymi podziękowaniami za Pana działalność charytatywną na rzecz Domu Dziecka w Brodnicy, osobisty wkład i zaangażowanie, wspieranie wielu uroczystości, imprez sportowych , wydarzeń z życia dzieci. Życzymy, by nigdy nie zabrakło Panu energii, ciepła i wytrwałości w pracy. Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

12. PANA JERZEGO SITKIEWICZA Wiceprezesa Spółdzielni Mleczarskiej "Ekomlecz" w Świedziebni, Radnego Gminy Świedziebnia. Z wyrazami szacunku i uznania za wieloletnią, aktywną działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Świedziebnia, wspieranie wielu lokalnych inicjatyw oświatowych- kulturalnych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Gminy. W podziękowaniu za działalność charytatywną na rzecz Szkoły Podstawowej w Świedziebni. Za zasługi w dziedzinie gospodarki, podnoszenie standardów produkcyjnych, aktywizację rynku pracy oraz działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, które przyczyniają się do rozwoju powiatu brodnickiego. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzymy kolejnych wyróżnień oraz satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy.

O godzinie 17:00 na Dużym Rynku odbył się uroczysty wojskowy capstrzyk 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego. Odczytany został apel pamięci, żołnierze oddali salwę honorową z okazji NŚN i wykonali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Na koniec przedefilowali przed dowódcą pułku i gośćmi uroczystości. Wieczorne spotkanie na rynku tradycyjnie otworzyło Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne zorganizowane już po raz trzynasty przez Stowarzyszenie "Na Wiejskiej". Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Brodnica, Powiatu Brodnickiego i Gminy Brodnica.

Źródło: Przemysław Majchrzak rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Brodnicy

Obchody Święta Niepodległości w Brodnicy/fot. dzięki uprzejmości Przemysława Majchrzaka:reklama
Dzialkowicz.jpg


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej