Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z Wójtem Gminy Brodnica

czwartek, 01 czerwca 2023 r., godz. 13:43  |  Wersja do druku

Gmina Brodnica nie próżnuje. Wójt Adam Zalewski dwoi się i troi, ale są tego zdecydowane efekty. Rok 2022 przyniósł wiele inwestycji, a i obecny nieźle się zapowiada. Co w zeszłym roku zyskali mieszkańcy gminy, a czego mogą się spodziewać w tym roku? Odpowiedzi na te pytania poniżej w wywiadzie z wójtem.Gmina Brodnica rozwija się bardzo szybko. Z każdym rokiem przybywa jej mieszkańców, co niesie za sobą wiele wyzwań. Co udało się zrealizować w roku 2022?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Budżet na rok 2022 był kolejnym, w którym zrealizowaliśmy duże wydatki inwestycyjne. Na inwestycje wydaliśmy sumę 10 mln 867tys. 981 zł 49 gr. Warto podkreślić, że zdecydowana większość z tych środków (7 mln 400 tys.) została wydatkowana na zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Konsekwentnie rozbudowujemy i modernizujemy obiekty i sieci zaopatrujące mieszkańców w wodę i odprowadzające ścieki. W ubiegłym roku wydaliśmy na ten cel 1 mln 700 tys. zł. Ubiegły rok był też kolejnym, w którym zmniejszyliśmy zadłużenie Gminy o kwotę 1 mln 800 tys. zł. Realizacja jednocześnie wielu inwestycji i zmniejszenie zadłużenia było możliwe dzięki intensywnemu zabieganiu o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych. W roku 2022 uzyskaliśmy środki na realizację inwestycji w łącznej kwocie 4,5 mln zł. Drugim ważnym źródłem finansowania wydatków majątkowych była sprzedaż gruntów należących do Gminy Brodnica, z której pozyskaliśmy kwotę 750 tys zł. Sprzedaż działek przynosi dwie korzyści mieszkańcom gminy. Pierwsza polega na powiększeniu bazy podatkowej ponieważ nabywcy tych gruntów zaczynają płacić podatki, a druga korzyść polega na tym, że zamieniamy majątek, który w żaden sposób nie służył ludziom, na majątek w postaci dróg, oświetlenia, chodników itp., który na co dzień poprawia jakość życia mieszkańców.

Czy rok 2022 można nazwać dobrym rokiem dla Gminy Brodnica?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Warto wspomnieć również, że oprócz środków na inwestycję pozyskaliśmy na podstawie umów i porozumień podpisanych z różnymi podmiotami kwotę 1 mln 175 tys. zł na dofinansowanie zadań bieżących. Generalnie rok 2022 był bardzo dobrym rokiem dla Gminy Brodnica. Wykonaliśmy w nim następujące inwestycje: - zbudowaliśmy 537m sieci wodociągowych w Kominach, zmodernizowaliśmy hydrofornię w Szymkowie, zbudowaliśmy stację podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Bartniki i zmodernizowaliśmy przepompownię ścieków w Karbowie.
Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy nawierzchnię czterech dróg osiedlowych w Karbowie: ul. Rumiankową, Pszeniczną, Willową i Sportową oraz ulice Łączną i Działkową w Wybudowaniu Michałowie. Zbudowaliśmy na terenie gminy oświetlenie przy drodze Szczuka - Podgórz (27 punktów oświetleniowych), Kominy - Gorczenica (47 punktów oświetleniowych), na Belfort 26 punktów oświetleniowych, przy ulicy Polnej w Wybudowaniu Michałowie 9 punktów oświetleniowych, w Szabdzie 34 punkty oświetleniowe, przy drodze Szabda - Mszano 29 punktów oświetleniowych. Przygotowaliśmy miejsca rekreacyjne na terenie gminy Brodnica - w Szczuce wiatę drewnianą wraz z wyposażeniem, wykonano też parking z kostki brukowej z dojściem do wiaty.

A jak zapowiada się tegoroczny budżet Gminy?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Budżet roku 2023 zapowiada się imponująco. Mamy zaplanowanych 20 mln zł, z tego środków własnych około 10 mln zł a reszta to środki, które pozyskamy. Wśród inwestycji drogowych największe zadanie to przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Kominach, na ulicach: Kruczej, Żurawiej, Słowikowej, Bocianiej i Kanarkowej. Przebudową objęte będą drogi na długości łącznie 1 604 metrów. Zadanie obejmuje też budowę jednostronnych chodników z kostki brukowej oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 1 172 metrów. W 2023 roku ponownie wykonywać będziemy na drogach gminnych tzw. spryski. Wykonane będą nowe nawierzchnie jezdni poprzez 4 - krotne powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywami dróg gminnych: w Kruszynkach – dwa odcinki o łącznej długości 1 907 metrów, w Mszanie i Szabdzie o długości 858 metrów, 955 metrów ul. Śliwkowej oraz około 350 metrów ul. Orzechowej w Podgórzu, około 780 metrów w Moczadłach i 1 500 metrów drogi w Szymkowie i Gortatowie. Metoda ta sprawdza się szczególnie na drogach mniej uczęszczanych. Zaplanowaliśmy również modernizację drogi w Szymkowie. Obejmie ona 995 metrów drogi gminnej i polegać będzie na wykonaniu m.in. nowej jezdni asfaltowej o szerokości 5 metrów.

Czy wzorem lat ubiegłych będzie współpraca z innymi samorządami przy budowie dróg?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2023 zarezerwowaliśmy środki na współpracę z innymi samorządami: z Województwem Kujawsko – Pomorskim 164 205 złotych na dokumentację budowy południowej obwodnicy Brodnicy, dla Powiatu Brodnickiego 500 tysięcy dotacji na modernizację dróg powiatowych oraz 1 milion złotych dla Miasta Brodnicy na dofinansowanie budowy dróg miejskich, znajdujących się na terenach przy granicy z gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie dla naszych mieszkańców, dojeżdżających do miasta. Oprócz inwestycji w drogi znaczącą pozycję w budżecie na 2023 rok mają inwestycje w miejsca rekreacyjne. Zadanie to obejmuje - budowę kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Szabdzie obejmującego m.in. szatnię kontenerową, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, rzutnię do pchnięcia kulą, parking, budowę boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią do skoku wzwyż i skocznią do skoku w dal, w Szczuce na terenie Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, przebudowę boiska do piłki nożnej w Karbowie wraz budową boiska do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, montażem zestawu do kalenistyki oraz ogrodzenia terenu. Łączny koszt oszacowaliśmy na prawie 7 mln złotych.

Budżet na 2023 rok obejmuje również inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dla nas i naszych mieszkańców najważniejsze jest bezpieczeństwo. Planujemy dotacje dla szpitala w Brodnicy, PSP w Brodnicy, dla Policji. Zaplanowaliśmy prace projektowe dla osiedli, które będziemy robić w następnych latach. Czekamy też na lepsze dofinansowanie dla ulicy Jęczmiennej w Karbowie, gdzie mamy już gotowy projekt drogi ze ścieżką pieszo-rowerową. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na remont drogi Moczadła - Przydatki - Opalenica - Kozi Róg, łącznie to 4 km drogi. Również czekamy na rozstrzygnięcie wniosku na remont drogi ul. Pokrzywki w Karbowie. To są główne inwestycje, nie wymieniłem tu mniejszych.

Gmina dostała też tzw. "duży grant" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Bardzo ważnym projektem, który będziemy w 2023 roku realizować jest oczekiwany od dawna montaż wewnętrznej windy dla osób z niepełnosprawnościami, która poprawi dostępność do wyższych pięter budynku Urzędu Gminy Brodnica. Pod koniec 2022 roku podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na tzw. "duży grant" w kwocie 238 108,33 zł. Są to środki pozyskane w konkursie "Dostępny samorząd - granty". Oprócz windy zadanie obejmuje wyposażenie urzędu gminy w dodatkowe urządzenia i systemy poprawiające jego dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami - stacjonarną pętlę indukcyjną, wykonanie oznaczeń za pomocą tabliczek z piktogramami, tablic informacyjno-nawigacyjnych przy wejściu, na piętrach i ciągach komunikacyjnych, tabliczek przydrzwiowych, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, otwieraczy do drzwi bez użycia dłoni montowanych na klamkach, a także oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym.

Będziemy także nadal wspierać naszych mieszkańców poprzez udzielanie różnorodnych "eko-dotacji" do wymiany źródła ciepła na ekologiczne. W tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone także środki na wszystkie zadania publiczne realizowane w latach wcześniejszych m.in. na kontynuację takich programów jak: bon żłobkowy, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych. Będziemy tworzyć kluby młodzieżowe i utrzymamy Klub Seniora w Szabdzie.

Dziękuję za rozmowę.


reklama
Dzialkowicz.jpg

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej