Zaloguj się | Rejestracja

Umowy o dzieło

wtorek, 12 stycznia 2021 r., godz. 09:21  |  Wersja do druku

Umowy o dzieło stają się coraz bardziej ryzykowne dla osób je wystawiających. Od 1 stycznia br. pracodawcy muszą zgłaszać każdą taką umowę do ZUS-u. Ten z kolei będzie mógł je skontrolować i... zakwestionować. Umowa o dzieło ma wiele pułapek, które teraz będzie można skutecznie wyłapać i należy się dobrze zastanowić, zanim się ją wystawi.Zatrudnienie na umowę o dzieło stało się właśnie ryzykownym sposobem na zaoszczędzenie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. A co nazywamy umową o dzieło? Umowa o dzieło to porozumienie zawierane pomiędzy zlecającym dzieło a osobą przyjmującą na siebie zobowiązanie do wykonania dzieła. Wraz z wykonaniem i oddaniem dzieła, osoba wykonująca dzieło ma prawo do uzyskania wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że umowa o dzieło jest regulowana przez Kodeks Cywilny i nie podlega pod Kodeks Pracy. W umowie o dzieło, może być zawierane porozumienie dotyczące wykonania tylko pewnego rodzaju wytworów.

Dzieło to rezultat działań i w przypadku tej umowy konieczne jest stworzenie czegoś. Może to być:
 • rzecz materialna np. rękodzieło, katalog, fotografia, artykuł
 • rzecz niematerialna np. wykład, przemowa, performance

W przypadku dzieł niematerialnych często pojawiają się kontrowersje związane z tym, że dana umowa o dzieło może być zakwestionowana, bo w rzeczywistości bliżej jej do umowy zlecenia czy umowy o pracę.

Warto wspomnieć o szczególnej odmianie umowy o dzieło obejmującej przeniesienie praw autorskich. Jest to przekazanie praw do eksploatacji dzieła na różnych polach, choć umowa nie musi wcale posiadać takich zapisów i wówczas pozostają one wyłącznie po stronie twórcy dzieła. Jeżeli jednak nastąpi przeniesienie praw autorskich, zostają one przeniesione wyłącznie na odbierającego dzieło. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę - pozwala na zastosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50%, a tym samym niższe opodatkowanie.

Nie każdy jednak może skorzystać z tak wysokich kosztów uzyskania przychodu. Obecnie są to osoby uzyskujące przychód z:
 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości
 • audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki
 • produkcji audialnej i audiowizualnej
 • działalności publicystycznej
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej
 • działalności konserwatorskiej
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej

Ustalono też maksymalny limit dla kosztów uzyskania przychodu według podanej stawki. Jeżeli ich wysokość przekroczy 85 528 zł, czyli wysokość pierwszego progu podatkowego, nie można już skorzystać z tego udogodnienia. Dla dochodów przekraczających powyższy próg stracona zostaje możliwość korzystania ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Od 1 stycznia 2021 roku umowy o dzieło zawarte od tego dnia trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne!
 • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło
 • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:
 • zawrzesz z własnym pracownikiem
 • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem
 • zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności


reklama

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej