Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica

poniedziałek, 02 marca 2020 r., godz. 11:08  |  Wersja do druku

W tegorocznym, rekordowym budżecie Gminy Brodnica, na inwestycje przeznaczono 15 milionów złotych. Z tego połowa, bo ponad 7,5 miliona, pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych np. z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego. O tegorocznych inwestycjach w gminie rozmawialiśmy z wójtem Adamem Zalewskim.Panie wójcie, jak idą prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej z Osieka przez Gorczenicę do Brodnicy, realizowanej wspólnie z Miastem Brodnicą i Gminą Osiek?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Gmina Brodnica jest liderem tej inwestycji, my tak naprawdę organizowaliśmy całą procedurę konkursową, przetargową, z pozwoleniami na budowę. Jest to najważniejsza i największa, bo prawie 5 milionowa inwestycja realizowana w gminie Brodnica w ostatnich latach. W roku 2020 ta inwestycja będzie nas kosztować 3 mln 600 tys. zł, w przyszłym roku kolejne pieniądze, mamy dofinansowanie z Unii w wysokości 300 tys zł do kilometra bieżącego. Podpisaliśmy umowy dotacji z Miastem Brodnica i Gminą Osiek, która przekazała nam już środki finansowe na realizację swojego odcinka. Od Miasta Brodnica otrzymaliśmy zapewnienie, że otrzymamy środki w okolicach kwietnia, maja. Budowa ścieżki już się rozpoczęła, przekazaliśmy plac budowy, prace ruszyły około dwóch tygodni temu od Ronda Warszawskiego w stronę Gorczenicy. Zakończenie planowane jest na kwiecień 2021 roku. To bardzo duża i kosztowna inwestycja, bo ścieżka będzie mieć długość ponad 6,6 km dlatego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozmawiamy też o większej kwocie dofinansowania, ale szczegóły będziemy znać w późniejszym terminie.

Trwają prace przy budowie zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody w Szymkowie. Koszt tej inwestycji to ponad milion złotych, a zakończenie prac planowane jest na 15 maja tego roku. Czy budowa idzie zgodnie z planem? Co da mieszkańcom budowa tych zbiorników?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Inwestycja na terenie stacji uzdatniania wody w Szymkowie rozpoczęła się w zeszłym roku, jeden zbiornik jest już postawiony, kończony jest drugi zbiornik. Nie ma opóźnień i zgodnie z planem, 15 maja inwestycja powinna się zakończyć. Dla mieszkańców to bezpieczeństwo wodne, szczególnie w okresie większego zużycia wody, w okresie letnim. Zbiorniki są bardzo duże, będą miały pojemność użytkową 700 metrów sześciennych i zagwarantują, że zabezpieczymy się przed niedoborami wody i zapewnimy ciągłą jej dostawę. Taki był zamysł tej dużej, ale bardzo potrzebnej inwestycji - 1 mln złotych i dla naszej, małej gminy jest to poważny wydatek, tym bardziej, że w tym wypadku nie było możliwości pozyskania środków z zewnątrz i inwestycja jest pokrywana w całości z budżetu Gminy Brodnica.

Dużo dzieje się także w zakresie sieci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym roku zaplanowano blisko 800 tysięcy złotych wydatków na takie właśnie zadania. W najbliższym czasie planujemy budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Gortatowo, Kominy, Karbowo i Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacyjnej w Szabdzie. Co da nam 780 metrów nowych wodociągów i 1.300 metrów nowej sieci kanalizacyjnej. Także na to zadanie mamy 400 tysięcy złotych ze środków unijnych z PROW-u. Aby zabezpieczyć nieprzerwany dostęp do wody dla mieszkańców, planowane jest również w tym roku przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymkowie oraz budowa przepompowni wody dla wsi Bartniki.

W tegorocznym budżecie przygotowano prawie 11 mln na inwestycje drogowe. Czy te inwestycje uwzględniają potrzeby mieszkańców?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Przede wszystkim mieszkańców, bo my na spotkaniach sołeckich i nie tylko na nich, rozmawiamy z mieszkańcami, którzy zgłaszają różne potrzeby. Te potrzeby są analizowane i realizowane w miarę możliwości środków własnych i również w miarę pozyskania środków zewnętrznych. W tym roku na drogi przekazujemy potężną kwotę 11 mln złotych. Główne inwestycje drogowe to budowa drogi Szczuka - Cielęta, zgłaszanej od wielu lat, którą w końcu w tym roku mamy zamiar sfinalizować. To ostatni etap tej inwestycji, obejmujący niemal 3 kilometry drogi o nawierzchni asfaltowej i szerokości od 4 do 5 metrów, na który otrzymaliśmy 1,5 miliona złotych dofinansowania z PROW. Jesteśmy właśnie po przetargu, będziemy podpisywać umowę z wykonawcą. To również spora inwestycja, w budżecie przewidziano na nią ponad 2 mln złotych. Po przetargu widzimy, że zmieściliśmy się w kosztorysie.

W trakcie realizacji są dwie inwestycje drogowe w Gorczenicy i Karbowie, na które otrzymaliśmy 50% dofinansowania z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Umowy na przebudowę tych dróg zawarte były pod koniec 2019 roku, a roboty budowlane mają zostać zakończone do 15 maja 2020 r. Rozpoczęta jest przebudowa drogi gminnej o długości 394 metrów w Gorczenicy, łącząca drogę wojewódzką nr 560 z drogą gminną Kominy - Gorczenica, obejmująca wykonanie 5-metrowej jezdni oraz jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 metrów i długości 371 metrów. Bardziej zaawansowane prace toczą się w Karbowie, gdzie wykonujemy przebudowę ulicy Sezamkowej, łączącej ul. Wąwozową z ul. Graniczną. Za 609 tysięcy złotych powstaną tam 653 metry jezdni z kostki brukowej o szerokości od 5 do 6 metrów. Przed Gminą Brodnica przetargi na przebudowę dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Kruszynkach (również z dotacją około miliona złotych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych), na modernizację ulicy Wąwozowej w Karbowie oraz kolejny etap ulepszenia nawierzchni ulicy Małgorzatka, we współpracy z Nadleśnictwem Brodnica. Przewidujemy projekty nowych dróg gminnych w różnych miejscowościach, żeby w przyszłym roku planować kolejne inwestycje drogowe.

W tym roku planujemy również dofinansować miasto w budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Północnej. Jesteśmy już po rozmowach z burmistrzem Jarosławem Radaczem. Na początku lutego podpisałem umowy dotacji do dróg powiatowych w wysokości razem około 1 mln złotych. W tym roku Powiat otrzyma od nas 726 tysięcy złotych dotacji na drogę Gortatowo - Sobiesierzno - Rokitnica i 309 tys. złotych na dofinansowanie drogi Cielęta - Jastrzębie. Tych inwestycji drogowych mamy bardzo dużo i patrząc na inne gminy śmiem twierdzić, że Gmina Brodnica w drogi inwestuje najwięcej. Przyglądamy się potrzebom mieszkańców i tam, gdzie tych dróg nie ma lub są w złym stanie, przewidujemy budowy lub modernizacje dróg gruntowych.

Co będzie modernizowane w tym roku w świetlicy wiejskiej w Gortatowie, Bartnikach i Urzędzie Gminy Brodnica?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - W tym roku mamy wpisane w budżecie modernizacje dwóch świetlic. W Gortatowie będzie generalny remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia, zmianą ogrzewania na pompę powietrza i termomodernizacja, żeby świetlica mogła działać nie tylko w okresie letnim, ale również w zimowym. W świetlicy w Bartnikach chcemy zakupić nowe grzejniki i inne potrzebne wyposażenie. Mamy tu duże dofinansowanie ze środków unijnych, bo w zakresie 85%. Budynek Urzędu Gminy Brodnica jest dość stary, budowany był w latach dziewięćdziesiątych, chcemy ten budynek zmodernizować, ocieplić i wymienić okna, żeby rachunki za energię cieplną były niższe. Mamy na to dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości około 73%.

Czy będzie dotowana i na jakich zasadach budowa przydomowych oczyszczalni ścieków?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Dla naszych mieszkańców mamy trzy dotacje - na wymianę pieca w wysokości 2000 zł, na przydomową oczyszczalnię ścieków w wysokości 4000 zł i mamy tym roku nowość - chcemy dotować przyłącza kanalizacyjne do 3000 zł.

Od 1 kwietnia zmieniają się w gminie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie oszukujmy się, będą to zmiany drastyczne. Oczywiście podwyżki czekają nas wszystkich, ale czy w gminie w jakiś sposób przygotowano mieszkańców na tak duże zmiany? Wątpliwości budzi również sama segregacja, która nie jest prosta. W jaki sposób będziecie edukować mieszkańców, jak dzielić odpady na 5 frakcji?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Kończyła nam się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ogłosiliśmy więc przetarg i zgłosiła się jedna firma. W związku ze zmianą ustawy w całym kraju są bardzo drastyczne wzrosty cen. Wszystkie gminy z tym problemem się borykają, choć są jeszcze gminy, które mają jeszcze obowiązujące stare umowy, ale w przypadku nowych umów, po przetargach stawki są niestety wysokie. W naszej gminie ustaliliśmy cenę na odpady segregowane od mieszkańca 15 zł, a za niesegregowane 45 zł od osoby. Jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, u nas razem z nowym tegorocznym harmonogramem wysłaliśmy do każdego z mieszkańców informację, jak segregować śmieci. Taka informacja znajduje się także na naszej stronie internetowej i jeszcze na workach na śmieci, jakie mieszkańcy otrzymują do segregacji. Będziemy oczywiście w miarę możliwości sprawdzać, czy mieszkańcy te śmieci segregują. Jeżeli nie będą segregować, to będziemy zmuszeni zmienić opłaty. Ja bardzo zachęcam do segregacji, musimy wspólnie stanąć na wysokości zadania.

Dziękuję za rozmowę.


reklama

Źródło: Wójt gminy Brodnica Adam Zalewski

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama