WiadomośćStarosta brodnicki informuje
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek, 04 września 2020 r., godz. 07:20

Koncepcja budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatu
Powiat Brodnicki zamierza przystąpić do prac nad koncepcją budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie powiatu. Wszystkie koncepcje - zarówno powiatu, jak i gmin - będą zebrane w jeden dokument (podobnie jak w 2013 roku), który będzie podstawą do pozyskiwania środków zewnętrznych z nowej perspektywy budżetowej.INFORMACJA STAROSTY BRODNICKIEGO W SPRAWIE KONCEPCJI BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE POWIATU

Powiat Brodnicki zamierza przystąpić do prac nad koncepcją budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie powiatu. Przypominam, że obecnie trwają ostatnie prace nad strategią województwa. Za chwilę wejdziemy w okres tworzenia strategii obszarowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatów. Dokumenty te muszą być spójne i zgodne ze sobą w określeniu celów rozwojowych.

Ne jest jeszcze do końca jasne, w jaki sposób będą finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ciągi pieszo-rowerowe, czy będą realizowane w formie indywidualnych projektów, czy całościowego kompleksu dla powiatów – jak to było w okresie programowania 2007-2013. Tym bardziej – zdaniem Zarządu Powiatu w Brodnicy – istnieje konieczność stworzenia koncepcji budowy ścieżek przy drogach na terenie powiatu.

Powiat Brodnicki zamierza zebrać wszystkie koncepcje - zarówno powiatu, jak i gmin - w jeden dokument (podobnie jak w 2013 roku), który będzie podstawą do pozyskiwania środków zewnętrznych z nowej perspektywy budżetowej. Uporządkuje też kierunki i kolejność działań oraz wyznaczy priorytety. Powiat Brodnicki poprzez Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował już większość zadań z koncepcji 2013 roku zmierzających do wyprowadzenia z miasta Brodnicy ruchu rowerowego na wybudowanych ścieżkach przy ciągach dróg powiatowych.

Obecnie istnieje konieczność ponownego podejścia do tematu ze względu na nowe uwarunkowania, które w międzyczasie wystąpiły na mapie drogowej powiatu (powstanie obwodnicy, perspektywa budowy kolejnych jej odcinków, plany remontów i modernizacji sieci dróg). Pierwsze, wstępne spotkanie na ten temat z przedstawicielami gmin nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Określi ono terminy prac oraz zakres opracowywanej koncepcji, która następnie zostanie poddana konsultacjom z zainteresowanymi partnerami. Chciałbym, aby dokument obejmujący pełną koncepcję powstał do końca listopada br.

Piotr Boiński Starosta Brodnicki


reklama

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12507 )