WiadomośćZielone szkoły i wycieczki do parków krajobrazowych
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 08:02

Ekowycieczki do parków krajobrazowych
Samorząd województwa organizuje bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także pięciodniowe wyjazdy na "zielone szkoły" do parków krajobrazowych. Przez cały maj uczniowie szkół podstawowych z regionu poznawać będą nasze parki krajobrazowe w czasie jednodniowych, bezpłatnych wycieczek połączonych z zajęciami ekologicznymi. Organizatorem wyjazdów jest Urząd Marszałkowski.Oferta była skierowana do placówek edukacyjnych z regionu i gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie. Nabór szkół ruszył 1 grudnia (decydowała kolejność zgłoszeń). Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa. Zapewniony będzie transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalni animatorzy zajęć, ciepły poczęstunek "kuchni polowej" dla dzieci i opiekunów oraz konkursy z nagrodami.

Wyjazdy do 8 parków dla 60 szkół rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do końca maja. Skorzystają z nich 40-osobowe grupy uczniów z klas 1-8 szkół podstawowych wraz z opiekunami

Z powiatu brodnickiego w jednodniowych wycieczkach udział wzięły:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy pojechał do Brodnickiego Parku Krajobrazowego w dniu 8 kwietnia 2019r.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy pojechała do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w dniu 10 kwietnia 2019r.

Pięciodniowe pobyty dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) w parkach krajobrazowych naszego regionu zaplanowano w czerwcu i we wrześniu. Zaproszenie skierowano do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmin z sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie. Nabór ruszył 1 grudnia (decydowała kolejność zgłoszeń). Z oferty skorzysta 9 szkół wyłonionych w naborze, a także klasa laureata konkursu Eko-Lider 2019.

Cel to wypoczynek połączony z intensywną edukacją przyrodniczą. "Zielone szkoły" organizowane są na terenie wyspecjalizowanych ośrodków edukacji ekologicznej. Zapewnione jest zakwaterowanie, wyżywienie, transport, pomoce dydaktyczne oraz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także gry terenowe na terenach parków krajobrazowych. Programy pobytów opracowali "zieloni edukatorzy" we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży turystycznej. Tym razem z tej oferty nie skorzystała żadna szkoła z powiatu brodnickiego.

Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!" realizowany jest przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
reklama

Źródło: ...
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.10078 )