WiadomośćGmina Brodnica
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek, 08 marca 2019 r., godz. 11:10

Karbowo zostanie podzielone na trzy sołectwa
W świetlicy wiejskiej w Karbowie odbyło się zebranie z mieszkańcami tego sołectwa. Miało ono na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Karbowo i utworzenia trzech odrębnych sołectw. W głosowaniu dotyczącym podziału na trzy sołectwa uczestniczyło 61 osób, z czego 53 osoby były za podziałem.W dniu 4 marca w świetlicy wiejskiej w Karbowie odbyło się zebranie z mieszkańcami tego sołectwa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Karbowo i utworzenia trzech odrębnych sołectw. Z inicjatywy radnych gminy Brodnica, wójt przygotował projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa i ogłosił konsultacje społeczne.

Sołectwo Karbowo jest największym sołectwem gminy Brodnica i obejmuje obszar całej miejscowości Karbowo oraz Tamy Brodzkiej. Wieś Karbowo jest najliczniejszą miejscowością w gminie, ze stale rosnącą liczbą mieszkańców, która na koniec 2018 roku wynosiła 2069 osób, co stanowi 25% mieszkańców gminy Brodnica. Podział sołectwa Karbowo na mniejsze jednostki pozwoli nie tylko na uzyskanie większych środków finansowych z funduszu sołeckiego, ale także ułatwi mieszkańcom podejmowanie decyzji w sprawie zaspokajania ich potrzeb w najbliższej okolicy (drogi, chodniki, place zabaw, oświetlenie itp.). Również sołtysom łatwiej będzie poznać i reprezentować potrzeby mniejszej (po podziale) liczby mieszkańców, mieszkających na mniejszym i bliższym obszarze.

Zaproponowany podział sołectwa Karbowo na trzy odrębne sołectwa jest taki sam, jak podział sołectwa Karbowo na okręgi wyborcze (przyjęty uchwałą nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych). Celem konsultacji było poinformowanie mieszkańców sołectwa o treści dokumentu oraz zebranie ich uwag, opinii i wniosków. Podczas zebrania w Karbowie przeprowadzono głosowanie nad konsultowanym projektem uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 61 osób. Wyniki głosowania mieszkańców Karbowa przedstawiają się następująco: za podziałem - 53 głosy, przeciw - 6 głosów i wstrzymujących się - 2 głosy.

Kolejnym etapem wprowadzenia podziału sołectwa Karbowo będzie rozpatrzenie projektu uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy Brodnica. Po podjęciu uchwały przez radę, ogłoszone zostaną terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich do nowo utworzonych sołectw.


reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica

Spotkanie konsultacyjne w Karbowie/fot. nadesłane:
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.9741 )