WiadomośćBez porozumienia w sprawie szpitali
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 07 marca 2019 r., godz. 09:34

Bez porozumienia w sprawie szpitali
Nie doszło do porozumienia pomiędzy Zarządem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) a przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie wzrostu wyceny procedur medycznych od stycznia 2019 r. Po spotkaniu 25 lutego br. Związek Powiatów Polskich przygotował stanowisko, w którym zwraca uwagę na problem stanowiący zagrożenie dla szpitali powiatowych. Treść stanowiska ZPP prezentujemy poniżej.Warszawa, 5 marca 2019 roku

Or.A. 0714/23/19

Szanowni Państwo Starostowie i Prezydenci Miast na prawach powiatu - wszyscy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 25 lutego br. odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Podczas spotkania resort zdrowia zaproponował wzrost wyceny procedur z zakresu interny, chirurgii, SOR i izby przyjęć o 5 proc. od stycznia 2019 r. Oczekiwania ze strony OZPSP są następujące: wzrost wyceny o 15 proc. świadczeń z zakresu interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, SOR, izby przyjęć oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Jest to jedyny sposób, aby szpitale powiatowe były w stanie pokryć rosnące koszty prowadzonej działalności. Nie doszło zatem do porozumienia.

W konsekwencji braku porozumienia, 5 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. sytuacji w szpitalach powiatowych, w której wzięliśmy udział. Pokłosiem konferencji jest rozpoczęcie protestacyjnej akcji plakatowej. Według założeń w każdym szpitalu powiatowym i starostwie/urzędzie miasta na prawach powiatu powinny zawisnąć plakaty informujące o akcji.

Kolejnym podjętym krokiem będzie spotkanie przedstawicieli OZPSP oraz ZPP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Odbędzie się ono 13 marca br. Ponadto 14 marca br. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, w czasie którego Minister Zdrowia ma przedstawić informację o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. „sieci szpitali” po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli nasze rozmowy nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, to planujemy zwołanie akcji protestacyjnej przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Do udział w niej zaprosimy przedstawicieli organów założycielskich, dyrektorów szpitali powiatowych, związki zawodowe, pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych losem służby zdrowia w Polsce.

O kolejno podejmowanych krokach będziemy Państwa informowali, licząc na pełne zaangażowanie. Tylko wspólne działania mogą przynieść oczekiwane, a zarazem niezbędne rezultaty. Pragnę również podkreślić, że podjęte działania nie mają charakteru politycznego. Naszym wyłącznym celem jest uzdrowienie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych prowadzonych przez powiaty, tak aby mogły one świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi standardami i poziomie oczekiwanym przez naszych mieszkańców.


Z poważaniem,

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

Andrzej Płonkareklama

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.9729 )