WiadomośćGmina Świedziebnia podsumowanie roku 2016
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 24 stycznia 2017 r., godz. 08:27

Gmina Świedziebnia podsumowanie roku 2016
Gmina Świedziebnia leży poza zasięgiem obszarów uprzemysłowionych i ma charakter typowo rolniczy. Na jej terenie znajduje się 150 ha plantacji i sadów, a ponad 17% jej powierzchni zajmują lasy, co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku dla miłośników świeżego powietrza. Jak każda z gmin, ma swoje problemy, ale i sukcesy. O tym, co udało zrobić się w gminie w roku 2016 zapytaliśmy Wójta Gminy Świedziebnia Szymona Zalewskiego.Modernizacja dróg

- Udało nam się zrealizować wszystkie zamierzenia, a nawet więcej niż planowaliśmy. Niezapowiedzianą inwestycją, którą udało się nam zrealizować w październiku, było zrobienie kilometra nowej drogi z Janowa do Mełna. Musieliśmy się bardzo sprężać, żeby zdążyć w czasie do końca listopada, niemniej praca całego sztabu ludzi przyniosła efekt w postaci nowej drogi. Ubiegłoroczna zima była łagodna, ale z dużymi skokami temperatury, co powodowało, że drogi zamarzały i rozmarzały na przemian. W związku z tym wszystkie zapasy kruszywa i innych materiałów do remontów dróg wykorzystaliśmy w pełni.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

- W zakresie wody i kanalizacji sytuacja atmosferyczna wymusiła wykonanie sporej ilości przyłączy do budynków już istniejących od dawna. Ich mieszkańcy korzystali ze studni przyzagrodowych, które wyschły i musieliśmy doprowadzić im wodę. Ujęcie w Rokitnicy dobrze działa i nie ma problemu z ilością wydobytej wody, ale jest problem z utrzymaniem jej ciśnienia w sieci. Rozbiór jest tak duży, że pomimo pracy hydroforni, szczególnie wieczorem, ciśnienie jest niskie. Bywało także, że na niewielkich obszarach gminy wody nie było. Takie sytuacje zanotowaliśmy w maju, czerwcu i wrześniu. Analizowaliśmy dwie koncepcje, z których wybraliśmy wybudowanie stacji retencyjnej pozwalającej na przechowywanie zapasów wody i zasilaniu nią sieci w czasie, gdy spada ciśnienie. Podjęliśmy decyzję, projekt jest już na ukończeniu i w lutym składamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach RPO. Będzie to projekt łączony, w ramach którego wybudujemy stację retencyjną i 45 przydomowych oczyszczalni ścieków najnowszej generacji. Spełniają one najostrzejsze kryteria. Zainteresowanie było nimi bardzo duże, około 120 wniosków, niestety musieliśmy zrobić losowanie wśród mieszkańców, bo pieniędzy nie starczy dla wszystkich i uznaliśmy, że to będzie najuczciwszy sposób. Zainteresowani spośród siebie wybrali osoby, które nadzorowały losowanie i 45 szczęśliwców będzie miało oczyszczalnie.

Oświata

- W roku 2016 zakończyliśmy inwestycję "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem". To duża inwestycja - 400 m2 pomieszczeń przedszkolnych, stołówka, kuchnia z pełnym wyposażeniem, cztery klasy dla przedszkolaków z własnymi sanitariatami, szatnie. W związku z nową ustawa oświatową musimy wcielić w życie nowe przepisy. Reforma wchodzi w życie i zaczynają się schody dla samorządów. W naszej gminie mamy funkcjonujące gimnazjum w Świedziebni, szkołę podstawową z dwoma filiami w Michałkach i Zasadach i szkołę podstawową w Janowie. Przymierzając się do realizacji postanowień reformy oświatowej, gimnazja muszą zostać zlikwidowane. Janowo nie ma problemu, bo sześcioklasowa szkoła zostanie rozbudowana do szkoły ośmioklasowej, jaką zresztą była przed reformą. Ustawodawca dopuścił funkcjonowanie szkół filialnych w takim zakresie jak dotychczas, tak więc szkoły w Michałkach i Zasadach zostają.

Problem robi się w Świedziebni. Gimnazjum wygasa i w związku z tym mamy pomysł, żeby w tym budynku powstała szkoła podstawowa. Przedszkole zostaje w starym budynku, szkoła ośmioklasowa w miejscu gimnazjum. Na dzień dzisiejszy w gimnazjum mamy osiem klas, po przekształceniu będzie tam również osiem klas. Budynek będzie wykorzystany, nie będzie niszczał, w skali gminy niewiele się więc zmieni. Zmiany dotyczą personalnie nauczycieli, jest oczywiste, że nie będziemy w stanie zatrudnić wszystkich nauczycieli. Na dzień dzisiejszy za wcześnie jest by o tym mówić, bo czekam na arkusze organizacyjne ze szkół. Problem będzie się rozkładał w czasie.

Rok 2017, jeżeli uda nam się uzyskać środki, przebiegnie pod kontem inwestycji wodno-kanalizacyjnej, mam na myśli stację retencyjną i oczyszczalnie ekologiczne. Czeka nas termomodernizacja budynków szkolnych w Michałkach i Zasadach, również z wykorzystaniem środków unijnych. Planujemy wykonanie nawierzchni na czterech kilometrach dróg. W latach poprzednich wykonywaliśmy remonty za pomocą kruszywa, teraz chcemy wykonać nawierzchnie bitumiczne. Prawdopodobnie w Zdunach zrobimy kolejne 900 m drogi. Czeka nas wiele pracy przy naszym niewielkim budżecie, ale założenia wyglądają optymistycznie.


reklama

Źródło: Wójt Gminy Świedziebnia Szymon Zalewski
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.5918 )