WiadomośćOtwarcie PSZOK-a w Świedziebni
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
sobota, 30 października 2021 r., godz. 16:40

Otwarcie PSZOK-a w Świedziebni
Każdy mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulator, gruz po remoncie, czy stare meble – oddamy nieodpłatnie w gminnym PSZOK-u. W dniu 29 października w Świedziebni uroczyście otwarto nowy Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Dzięki temu z pewnością wzrośnie świadomość ekologiczna mieszkańców gminy.PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy.

W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:
1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
  • przeterminowane leki i chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

W Świedziebni otwarto nowy Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, wyposażenie PSZOK-u (m.in. kontenery, wagi, pojemniki na odpady), budowę wiaty na odpady, budowę altany edukacyjnej, wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza wodociągowego, wykonanie zasilenia i oświetlenia PSZOK-u. oraz utwardzenie terenu na placu punktu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 981 133,73 zł, a jego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 1 683 963,67 zł.

Wójt Gminy Świedziebnia Szymon Zalewski powiedział: - Znajdujemy się w miejscu, które kupiliśmy na potrzeby powstania PSZOK-u. Początkowo miały być to dwie działki, jednak właściciel jednej z nich wycofał się ze sprzedaży. Do przetargu przystąpiły trzy firmy, wygrała firma Zakład Ogólnobudowlany Bud-Dom Janusz Drzeszyński 1 938 685,00 zł, z którym 12 marca 2021 roku podpisano umowę. Wykonano następujące prace: roboty budowlane - w tym roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenu, czyli wyłożenie całego placu kostką brukową, ogrodzenie, wykonanie zjazdów na drogę gminną, budowę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, zasilanie i oświetlenie terenu PSZOK. Następnie wybudowanie wiaty na odpady i budowa altany edukacyjnej, a także wyposażenie punktu w kontener socjalno-biurowy z wyposażeniem, kontenery magazynowe, wagę pomostowo-samochodową i wagę towarową, pojemniki i kontenery na odpady, regały, kosze, namiot ekspresowy. I wreszcie maszyny czyli ciągnik, ładowacz czołowy, przyczepa samochodowa i przyczepa hakowa, zamiatarka, wózek-paleciak, wózek transportowy dwukołowy, wykaszarka i rębak tarczowy. Budowa PSZOK-u została zakończona w dniu 31 lipca tego roku. Znajduje się też tutaj mini ścieżka edukacyjna dla uczniów naszych szkół i altana, w której można odpocząć. Chciałbym podkreślić, że to wszystko nie udałoby się, gdyby nie pomoc pana marszałka Sosnowskiego, a kwota pomocy jest niebagatelna bo 1 683 963,67 zł. Biorąc pod uwagę, że cała inwestycja kosztowała 300 tys. więcej, to dofinansowanie było warunkiem niezbędnym, aby przy naszym budżecie obiekt mógł powstać i służyć mam nadzieję, również przyszłym pokoleniom.

Uczestniczący w uroczystości Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski powiedział między innymi: - Spotykając się z samorządowcami używam słów, które są kluczem mojego postępowania i postępowania zarządu województwa. Są to słowa współpraca i zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego. Zdaję sobie sprawę, że zawsze polityka odgrywała i odgrywa istotną rolę, ale najważniejsze jest, żeby wszyscy obywatele, mieszkańcy naszego województwa mieli poczucie sprawiedliwego rozdziału środków europejskich. Bo wszyscy niezależnie od sympatii politycznych chcą mieć dostęp do podobnej infrastruktury, która sprawia, że ludziom żyje się łatwiej. Dzisiaj tak dużą uwagę przywiązujemy do ekologii, to miejsce na pewno ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom, bo z łatwością pozbędą się rzeczy, które są im niepotrzebne, a są zagrożeniem dla środowiska. Teraz każdy mieszkaniec gminy Świedziebnia może pozbyć się tutaj tego, co jest mu niewygodne. Ponownie podkreślam, iż zdaję sobie sprawę, że polityka jest istotnym elementem, ale pamiętajmy, że warto jest ze sobą rozmawiać i współpracować, żeby pozostawiać po sobie trwałe ślady dla przyszłych pokoleń. Dziękując za współpracę chcę zapewnić, że nigdy nie zapomnę o pochodzeniu z powiatu brodnickiego, a konkretnie ze Świedziebni, choć nie należy odnosić wrażenia, że tylko Świedziebnia jest dla mnie ważna. Podkreślam ten zrównoważony rozwój województwa, zwracając szczególną uwagę na powiat brodnicki i rypiński, bo skoro tu jestem, to moim prawem i obowiązkiem jest w sposób szczególny dbać o ten teren. Dziękuję za współpracę i zapewniam, że nie zapomnę, skąd pochodzę i będę podejmował różnego rodzaju kroki, które będą sprzyjały rozwojowi infrastruktury na naszym terenie.

W Świedziebni działa nowy PSZOK:


reklama
Dzialkowicz.jpg

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.14154 )