WiadomośćOtwarcie kolejnego odcinka drogi
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 15 października 2020 r., godz. 07:29

Otwarcie kolejnego odcinka drogi
Blisko 4-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1827C z Gortatowa do Rokitnicy służy już użytkownikom. Poszerzony, unowocześniony i wzmocniony, został oddany do użytku w dniu 5 października.To kolejna inwestycja zrealizowana w partnerstwie Powiatu Brodnickiego (1 256 494,48 zł) z gminami Brodnica (351 087 zł) i Świedziebnia (157 542 zł) w oparciu o środki państwowego Funduszu Dróg Samorządowych (2 990 585 zł.). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 4 755 708,48 zł, w tym roboty budowlane 4 600 900,87 zł.

- Chciałbym serdecznie podziękować zarówno Gminie Świedziebnia, jak i Gminie Brodnica - powiedział podczas otwarcia drogi starosta brodnicki Piotr Boiński. - Współpraca z panami wójtami Zalewskimi (Szymonem i Adamem) bardzo dobrze nam się układa. Stanowi przykład tego, że razem można zrobić znacznie więcej niż w pojedynkę. Dzięki tej współpracy kolejny odcinek drogi oddajemy do użytku.

Przebudowany fragment drogi ma 3 km i 984 m długości. Zakres robót objął poszerzenie jezdni do 6 metrów, wykonanie profilu oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Tym samym podniesiona została nośność konstrukcji drogi do nacisku wynoszącego 80 kN/oś (8 t). Ponadto przebudowane zostały chodniki i zjazdy. Zbudowano też zatokę autobusową łącznie z konstrukcją podbudowy, wykonano instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED, a także prace związane z zagospodarowaniem zieleni.

- W wyniku realizacji tego odcinka uzyskaliśmy przebudowaną drogę na długości 13 km i 508 m - poinformował gości zebranych na uroczystym oddaniu traktu Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy. - Droga nr 1827C do granicy powiatu i województwa ma 23 km 358 m. Na obecną chwilę jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na następny odcinek drogi o długości 4 km 212 m. Po jego wykonaniu pozostanie do realizacji w tym ciągu już tylko odcinek o długości 5 km 638 m.

Jak podkreślił dyrektor Głowacki, wykonanie przebudowy całego ciągu drogi pozwoli na poprawę połączenia komunikacyjnego z sąsiednim powiatem żuromińskim i województwem mazowieckim. Poprawi się też bezpieczeństwo ruchu drogowego dla użytkowników.


reklama

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Otwarcie kolejnego odcinka drogi /fot. Przemysław Majchrzak:
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12669 )