WiadomośćGmina Brodnica informuje
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 05 października 2020 r., godz. 06:35

Wójt gminy Brodnica informuje
Wójt gminy Brodnica, informuje iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie druku oświadczenia o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych i dostarczenie do Urzędu Gminy Brodnica, sołtysa lub przez platformę ePUAP.Wójt gminy Brodnica, informuje iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym wójt gminy Brodnica zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie druku oświadczenia o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych i dostarczenie do Urzędu Gminy Brodnica, sołtysa lub przez platformę ePUAP (/gminabrodnica/SkrytkaESP).

W przypadku nie złożenia oświadczenia wójt gminy Brodnica będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.
Oświadczenie o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych można pobrać w Urzędzie Gminy Brodnica (II piętro, pok.311 i 312), u sołtysów lub ze strony internetowej gminy http://brodnica.ug.gov.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&dzialy=16&artykul=1279&akcja=artykul .


reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12614 )