WiadomośćBrodnicki Budżet Obywatelski
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 01 września 2020 r., godz. 10:38

Od 1 września ruszył nabór wniosków
Budżet obywatelski to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Dlaczego mieszkańcy mieliby decydować o wydatkach z budżetu miasta czy gminy wiejskiej? Odpowiedź jest prosta ‒ dlatego, że to ich własne pieniądze.Historia budżetów obywatelskich (partycypacyjnych) sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre (Brazylia). Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego. Wszystko zależy od tego, w jakim celu się go wprowadza i jakim celom ma służyć.

W Brodnicy dość późno zostaje wprowadzony taki model budżetu. Miasto znalazło się w gronie samorządów, które inwestycje oddają w ręce mieszkańców w roku 2017, a projekty realizowano w 2018 roku. Na budżet obywatelski corocznie będzie planowane 600 tys. złotych z uwzględnieniem procentowej zmiany dochodów w uzyskiwanym podatku od nieruchomości. Projekty inwestycyjne będą mogły dotyczyć każdej dziedziny życia mieszkańców.

Aby proces tworzenia budżetu miasta można było uznać za partycypacyjny musi spełniać następujące warunki:
  • zawierać element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe
  • powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy jednak najlepiej aby dotyczył poziomu całego miasta
  • powinien być ciągłym procesem. pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta to nie to samo co budżet obywatelski
  • powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów partycypacyjnych - nie wystarczy aby rada gminy lub komisja budżetowa była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi
  • posiadać mechanizm ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji

Jak informuje Urząd Miejski w Brodnicy:

Podczas sierpniowej sesji brodniccy radni przyjęli uchwałę określającą nowy regulamin budżetu (Uchwała Nr XVI/147/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego).

Pierwszym etapem realizacji budżetu jest składanie wniosków przez pełnoletnich mieszkańców Brodnicy. Nabór wniosków będzie trwał od 1 do 15 września br. Następnie komisja weryfikacyjna powołana przez burmistrza Brodnicy zweryfikuje projekty pod względem formalno – prawnym.

Od 26 października do 10 listopada br. mieszkańcy miasta będą mogli oddawać swoje głosy na projekty, które uznają za najlepsze do realizacji. W głosowaniu będą mogli wziąć udział pełnoletni mieszkańcy miasta. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania, korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem 'Głosowanie – Budżet Obywatelski na rok 2021" na adres Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23 oraz w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu, wpisując w temacie wiadomości "Głosowanie – Budżet Obywatelski na rok 2021".

Punkty oraz adres poczty elektronicznej o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.brodnica.pl oraz w serwisie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Na stronach internetowych dostępny będzie wzór karty do głosowania. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu będzie mógł złożyć tylko i wyłącznie jedną kartę do głosowania. Na jednej karcie będzie można oddać swój głos na jeden wybrany projekt. Na Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota sześciuset tysięcy złotych.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 1 grudnia br. Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.brodnica.pl oraz w serwisie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce budżet obywatelski.reklama

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12485 )