WiadomośćTereny inwestycyjne w Gminie Brodnica (więcej...)
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 28 stycznia 2014 r., godz. 12:12

Gmina Brodnica oferuje tereny do sprzedaży i wydzierżawienia
Gmina Brodnica posiada dogodne położenie komunikacyjne. Od wielu lat gmina inwestuje w infrastrukturę drogową, wodną i kanalizacyjną, intensywnie uzbrajając tereny inwestycyjne. Budowane są nowe drogi asfaltowe oraz modernizowane są drogi istniejące, rozrasta się sieć wodociągowa i kanalizacyjna, powstają nowe ujęcia wody. Gmina posiada także walory turystyczne, jest bogata w zabytki architektury i budownictwa. Posiada liczne tereny do sprzedaży i dzierżawy, warto więc zapoznać się ofertą.


reklama

Gmina Brodnica oferuje tereny inwestycyjne do sprzedaży i dzierżawy. Zajmują one 31,2178 ha terenów, które położone są w miejscowościach: Gorczenica, Karbowo i Kominy.

Tereny w Gorczenicy położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 560 Brodnica-Sierpc. Zaopatrzone są one w wodę, kanalizację sanitarną i energię elektryczną.

Do sprzedaży przeznaczone są działki:

1. Działka nr 69/6 o powierzchni 0,1954 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "2 U/M" - tereny usług, rzemiosła i handlu oraz tereny budownictwa mieszkaniowego.

2. Działka nr 69/8 o powierzchni 0,2484 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U" - tereny produkcyjne i przemysłowo-składowe oraz tereny usług, rzemiosła i handlu.

Do wydzierżawienia są działki:

1. Działka nr 41/8, 41/14 i 41/15 o powierzchni łącznej 0,6083 ha z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Działki zabudowane budynkiem murowanym, dwoma budynkami z płyt betonowych oraz garażami (po byłej SKR).

W Karbowie do sprzedaży przeznaczone są działki:

1. Działka nr 1117/3 o powierzchni 0,0145 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem KS/MN - teren parkingu, alternatywnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Działka nr 1117/5 o powierzchni 0,0765 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy brodnica symbolem "U" - teren zabudowy usługowej.

3. Działka nr 465/3 o powierzchni 0,7307 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U/H" - tereny przemysłowo-składowe, usług i rzemiosła oraz handlu.

W Kominach działki położone są przy drodze gminnej Brodnica-Kominy-Gorczenica, łączącej się przez ul. Długą i Rondo Warszawskie z brodnicką trasą przemysłową, zaopatrzone w energię elektryczną, wodę, projektowana jest kanalizacja.

Do sprzedaży przeznaczone są następujące działki:

1. Działki od nr 247/83 do 247/86 o łącznej powierzchni 2,3631 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-S" - teren lokalizacji obiektów składowych i magazynowych.

2. Działki od nr 247/89 do 247/91 oraz działka nr 247/100 o łącznej powierzchni 6,8608 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-P" - teren lokalizacji obiektów produkcyjnych.

3. Działka nr 247/103 o powierzchni 17,4067 - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-U" - teren lokalizacji obiektów handlowych i usługowych.

4. Działki nr 245/3 i 245/4 o łącznej powierzchni 0,30 ha, działki o nr 245/7 i 245/12 o powierzchni około 0,15 ha każda oraz działki od nr 245/14 do 245/22 o łącznej powierzchni 1,3584 ha (około 0,15 ha każda) - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "MN-U" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Więcej informacji na temat działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica, tel. +48 56 494 16 12, fax. +48 56 494 16 40, e-mail: sekretariat©brodnica.ug.gov.pl

Źródło: Justyna Klimowska Sekretarz UG Brodnica

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościTereny inwestycyjne w Gminie Brodnica:
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.1191 )