WiadomośćGmina Brodnica
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 07 października 2019 r., godz. 08:36

Seniorzy biesiadowali w Gorczenicy
Rozśpiewani seniorzy spotkali się już po raz dziewiętnasty w niedzielę, 6 października w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorczenicy. Biesiada Kulturalna Seniorów służy wymianie doświadczeń pomiędzy zespołami, ale jest także okazją do corocznej, wspólnej zabawy i kultywowania tradycji regionalnych. Seniorzy są bardzo aktywni, a wspiera ich Gmina Brodnica pokazując, że w każdym wieku jest czas na rozwijanie swoich pasji.Coroczne Biesiady Kulturalne Seniorów są okazją do przedstawienia dorobku artystycznego klubów i zespołów. Każdego roku zgłaszają się formacje nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale również z województw ościennych. Bywają też goście spoza granic naszego kraju. Biesiada służy wymianie doświadczeń, ale jest także okazją do corocznej wspólnej zabawy i kultywowania tradycji regionalnych. W XIX Biesiadzie Kulturalnej Seniorów uczestniczyło 28 zespołów. Tegoroczna biesiada miała też smutny akcent, bo w styczniu 2019 roku zmarł pan Stefan Czupryński, który zapoczątkował biesiady. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

Wójt gminy Brodnica Adam Zalewski opowiedział nam o idei spotkań biesiadnych w Gorczenicy:
- Głównym celem naszej biesiady jest kultywowanie tradycji, jak również to, żeby seniorzy ze sobą się integrowali i wymieniali się doświadczeniami pomiędzy zespołami, bo mamy zespoły nie tylko z powiatu brodnickiego, ale również z całego województwa kujawsko-pomorskiego, jak również z innych województw, np. również wielkopolskiego. We wcześniejszych biesiadach w roku 2011 i 2015 uczestniczyły także zespoły zagraniczne, rodaków z Litwy. My jako Gmina Brodnica będziemy to wspierać i kultywować tradycję, chcemy również, żeby seniorzy czuli się u nas jak najlepiej. Chciałbym życzyć seniorom z okazji Dnia Seniora, który przypadał 1 października, wszystkiego dobrego, żeby swoje doświadczenia przekazywali młodszym pokoleniom, żeby w młodych ludziach zakrzewić tradycję tych spotkań, aby wszyscy dobrze się bawili. Oprawa kulinarna tej imprezy, dzięki kołom gospodyń wiejskich, które zawsze przygotowują niesamowite pokazy kulinarne, jest niezwykle barwna i smaczna. Panie przygotowują potrawy tradycyjne głównie z naszego regionu. Chciałbym też wspomnieć o historii tych spotkań w Gorczenicy. Biesiada została zapoczątkowana pomysłem pana Stefana Czupryńskiego, którego niestety już nie ma wśród nas. Dzięki niemu wpisała się też ona w kalendarz imprez gminnych. Pan Stefan był osobą bardzo aktywną i dzięki jego poświęceniu te biesiady udało się zorganizować i kultywować. Na seniorów w gminie zawsze możemy liczyć, oni bardzo aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach gminnych, za co im bardzo dziękuję. Ta aktywność seniorów powinna zostać przekazana młodszym pokoleniom, trzeba zaszczepić w mieszkańcach tę aktywność, żeby ludzie potrafili się spotykać i rozmawiać. Takie spotkania to wymiana doświadczeń, przynosząca wartość dodaną dla pozostałych mieszkańców. Moim marzeniem jest, żeby młodym chciało się "chcieć", tak jak naszym seniorom. Gmina wpisała biesiadę w kalendarz imprez gminnych, w przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz dwudziestolecia i mam nadzieję, że frekwencja będzie jeszcze większa niż w tym roku.

Poseł na sejm Zbigniew Sosnowski, który uczestniczył w imprezie powiedział nam:
- Jestem tu po to, żeby podziękować organizatorom, bo to oni sprawiają, że zespoły mogą tu przyjechać, zaprezentować swój repertuar. Ale dziękuję też wykonawcom, zespołom, bo to oni podtrzymują tę piękną tradycję, dbają o polską kulturę, ale dziękuję też za to budowanie wspólnoty ludzkich serc, bo w dzisiejszym, skonfliktowanym świecie, tacy uśmiechający się do siebie ludzie pokazują, że ten świat może być inny, lepszy dla drugiego człowieka. Przybywają tu okoliczne zespoły, ale tradycją jest, że zaproszenia otrzymują zespoły z całego województwa i spoza niego. To dobrze, że jest taka okazja, że ludzie między sobą wymieniają poglądy i podpatrują, jak prezentują tę kulturę ludową w różnych regionach Polski.

Przez pierwsze cztery lata biesiada miała charakter konkursu, a obecnie jest przeglądem. Towarzyszą jej kiermasz z rękodziełem artystycznym oraz kiermasze kulinarne. Organizatorami Biesiady Kulturalnej Seniorów są: Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce z jej kierownikiem Joanna Bonawenturską i wójt gminy Brodnica Adam Zalewski. Jak widać jesień życia wcale nie musi być smutna, a aktywność ludzi starszego pokolenia pozwala pokazać wszystkim, że w każdym wieku jest czas na to, by żyć aktywnie i z powodzeniem rozwijać swoją pasję.

Biesiadę swoją obecnością zaszczycili między innymi: posłowie na sejm Zbigniew Sosnowski i Tomasz Lenz, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, starosta brodnicki Piotr Boiński, przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński, burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, przedstawiciele samorządu Gminy Brodnica, pracownicy Urzędu Gminy Brodnica, dyrektorowie szkół, pracownicy GOPS-u.


reklama

Seniorzy biesiadowali w Gorczenicy:


Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.10856 )