Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z wójtem gminy Brodnica

poniedziałek, 08 października 2018 r., godz. 17:21  |  Wersja do druku

W gminie Brodnica powstały kolejne odcinki dróg, nowe miejsca przedszkolne, zrealizowano kluczowe inwestycje. Wójt jednak nie spoczywa na laurach i snuje kolejne plany, rozwiązuje problemy związane z codziennym życiem. A tymczasem każda wieś chciałaby mieć wszystko od razu i w najlepszym wydaniu. W działaniach infrastrukturalnych nie ma jednak miejsca na emocje.- Za nami kolejne 4 lata pańskiej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Brodnica. Jak Pan ocenia ten okres?

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Bycie wójtem to bardzo intensywne zajęcie, które zajmuje wiele czasu. Ja bardzo lubię tę pracę i choć nie brakuje momentów trudnych, praca daje mi naprawdę wiele satysfakcji. To były bardzo pracowite lata. Jak patrzę z perspektywy, to nie przypominam sobie dnia, żebym nie podejmował ważnej decyzji dla mieszkańców naszej gminy. Nie było chwili wytchnienia. Dużo się działo w naszym kraju w tym czasie, w naszym powiecie również, a my jako gmina nie jesteśmy przecież wyalienowani. Ta problematyka lokalna zawsze miała jakiś wpływ na to, co się u nas działo. W tej kadencji mocno współpracowaliśmy z samorządem powiatowym, z samorządem wojewódzkim i dzięki tej współpracy udało się doprowadzić do tego, że mieszkańcy Cieląt i Michałowa mogą teraz bezpiecznie dojść chodnikiem do miasta. Tu efekt przyniosła współpraca z Województwem, zaangażowało się też Miasto, poseł Sosnowski, a wszystko to po to, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych. Przygotowaliśmy projekt i mam już podpisaną umowę, zabezpieczone 2 mln złotych w budżecie Województwa i przygotowany pełen montaż finansowy w budżecie Gminy oraz w budżecie Miasta Brodnica i Gminy Osiek. Załatwiane jest w tej chwili pozwolenie na budowę ścieżki z Brodnicy do Osieka. To są poważne efekty, które mają wpływ na warunki życia naszych mieszkańców, na bezpieczeństwo w pasach ważnych dróg. Dzięki współpracy z Powiatem i wielkiej otwartości Powiatu Brodnickiego, udało się dopiąć i zakończyć budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Zbiczna. Dzięki wzajemnej współpracy poprawiono też bezpieczeństwo w pasie drogi do Świedziebni. Na początku poprzedniej kadencji obiecałem mieszkańcom Podgórza, że będą mogli bezpiecznie dojść chodnikiem do miasta. Jestem niezwykle zadowolony, że udało mi się dotrzymać słowa. Ale udało mi się to tylko dzięki otwartości władz Powiatu Brodnickiego, otwartości Miasta Brodnica, burmistrza Jarosława Radacza, ponieważ problematyka dotyczyła nie tylko obszaru gminy Brodnica, ale wychodziła na teren miasta. Przebudowany został chodnik w Podgórzu, w tej chwili jest dodatkowo modernizowana na długości 4 km droga przez Szczukę, Szymkowo, również w części Gortatowa. Gdyby tak szybko postępowały zmiany w każdym miejscu, to jako mieszkańcy odczuwalibyśmy bardzo mocno, że te władze coś dla nas robią. Niestety nie wszędzie da się od razu wszystkiego dopełnić, bo ta inwestycja w kierunku na Świedziebnię przekroczyła ponad 8 - 9 mln złotych. Udało nam się wybudować chodnik od Szabdy do Mszana, umożliwi on komunikację mieszkańców Szabdy i Mszana ze Szkolą Podstawową w Szabdzie. Wspólnie z Województwem wybudowaliśmy też skrzyżowanie w Cielętach, które umożliwia bezpieczną komunikację. To ważne wydarzenia w naszej gminie.

- A co z remontami dróg w gminie?

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Jestem zadowolony z remontów i modernizacji dróg gminnych. Może technologia nie jest szczególnie doskonała, bo zastosowaliśmy spryski, ale udało się dość dużo zrobić: w Karbowie - ulice Pokrzywki i Parcelową, wybrane drogi w Dzierżnie, Gorczenicy i Kruszynkach – w sumie około 10 km dróg. Wykonaliśmy w kostce część ulicy Wąwozowej, Jęczmiennej , Małgorzatki – w Karbowie oraz część ulicy Działkowej i Łącznej w Wybudowaniu Michałowo, Dębowej w Cielętach. Do tego dochodzi zmodernizowanych lub wybudowanych kilka kilometrów dróg gminnych asfaltowych w następujących miejscowościach: Szczuce, Mszanie, Karbowie, Gorczenicy i Gorczeniczce – w sumie myślę, że około 5 km dróg. Mieszkańcy mają więc już lepszy dojazd. Zadbaliśmy o osiedla mieszkaniowe. Zmieniliśmy mocno stan dróg gruntowych. Wywieźliśmy dziesiątki tysięcy ton materiału na drogi, żeby mieszkańcy w każdym z trudniejszych miejsc mogli dojechać ze swej miejscowości do pracy, do szkoły, do lekarza. Poprawiliśmy ich przejezdność w bardzo wielu miejscach, mamy jednak ciągle wiele do zrobienia.

- W związku z reformą oświatową, która wprowadziła sporo zamętu i zmian, było zapewne trudno.

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Te cztery lata były okresem realizacji znaczących inwestycji, ale też latami wprowadzania zmian w oświacie. Wymagało to od nas, jako samorządowców i pracowników urzędu, sporo wysiłku i nakładu pracy. Myślę, że z tymi zmianami poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Ponieśliśmy spore koszty w związku z adaptacją naszej oświaty do nowych wymagań. Rząd podjął decyzję, a my jako samorząd dostosowaliśmy nasze szkoły do oczekiwań rządu oraz rodziców. Obecnie w Karbowie kończymy budowę dwóch oddziałów dla przedszkolaków, czyli budujemy małe przedszkole. Rozbudowaliśmy szkołę w Szabdzie. Powstał budynek podpiwniczonego z dwoma kondygnacjami naziemnymi, połączony z istniejącą szkołą łącznikiem parterowym. Łączna powierzchni użytkowa obiektu wynosi ok. 680 m2. W nowo powstałym budynku znalazły się m.in. dwie sale lekcyjne, dwie sale przedszkolne, sanitariaty, szatnia i pomieszczenia gospodarcze.

- Porozmawiajmy teraz o wodzie.

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - W tę kadencję wchodziliśmy z dwoma zmodernizowanymi ujęciami wody w Mszanie i Szymkowie. Musimy myśleć o wodzie, bo jest ona naszym skarbem. Problem wody jest dla naszej gminy bardzo ważny, musimy myśleć o rozbudowie i odtwarzaniu ujęć wody. Trzeba poprawiać sieć tranzytową i wodociągową. W tej kadencji wybudowaliśmy 2 km odcinek tranzytu wody z Szymkowa do Szczuki. Tranzyt jednak należy ciągle poprawiać. W związku z rozbudową gminy należy też zadbać o rozbudowę sieci wodociągowej. Dzięki dobrym relacjom z radą gminy przygotowałem projekt odtworzenia ujęcia wody w Karbowie, które zostało zamknięte 20 lat temu. Mam nadzieję, że następcy zrealizują ten projekt. Oczywiście chciałbym być dalej na stanowisku i ten projekt zakończyć, ale o tym zdecyduje już wola wyborców. Mam przygotowanych kilka projektów, na które zabrakło możliwości i środków finansowych. Będzie można zrealizować je w przyszłej kadencji.

- A co z kanalizacją?

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - W terenie, gdzie jest kanalizacja, nowi mieszkańcy mogą się do niej podłączyć. Rozbudowaliśmy kanalizację w Karbowie i Kominach. W miejscach, gdzie nie ma kanalizacji, stworzyliśmy program budowy oczyszczalni przyzagrodowych i mieszkańcy z naszą dotacją wybudowali już około 150 oczyszczalni przyzagrodowych. Udzielamy dotacji na poziomie 4 tys. złotych. Podobnie działamy w zakresie ochrony powietrza. Od tego roku, w odpowiedzi na inicjatywę rządową, pozyskaliśmy środki na wymianę pieców z WFOŚiGW w Toruniu. W tym roku mieszkańcy gminy wymienią 20 pieców. Program ten powinien się w latach następnych rozwijać.

- W tej kadencji miało miejsce ważne wydarzenie. Gmina Brodnica zmieniła swoją lokalizację.

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Gmina ma tę samą lokalizację, obejmuje podbrodnickie wsie, ma tylko nową siedzibę. Jestem z tego dumny i wiem, że niewielu wójtów i rad gmin ma odwagę podejmować podobne roztrzygnięcia. To są bardzo trudne decyzje, bo kosztem jakiegoś zadania w obrębie gminy. Zmieniliśmy siedzibę urzędu gminy. Muszę powiedzieć, a chyba mieszkańcy widzą, że było to potrzebne. Warunki, w jakich funkcjonował urząd przy ulicy Zamkowej były złe. Budynek nie był dostosowany pod względem przeciwpożarowym do wymagań i trzeba byłoby wyłożyć ciężkie pieniądze na jego modernizację. Uznaliśmy i tu wielki ukłon do Rady Gminy Brodnica z jej przewodniczącą Violettą Sternicką-Twarogowską i wszystkimi radnymi, którzy jednogłośnie zgodzili się, żebyśmy kupili budynek przy ulicy Mazurskiej 13, po banku PKO. Nasza część budynku przy ulicy Zamkowej 13a jest w tej chwili do sprzedania.

- Co z perspektywy czasu można było zrobić lepiej, albo inaczej?

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Zawsze po upływie czasu inaczej patrzymy na decyzje, które podjęliśmy wcześniej. W kilku przypadkach mam żal do siebie, że byłem za mało ostrożny, zbyt szybko się zaangażowałem, a spraw nie udało się tak zakończyć, jak wcześniej zakładałem. Wójt musi być rozważny, mieć odpowiedzialny zespół urzędników i współpracować mądrze z radą gminy - ta kadencja była dla mnie nową lekcją. Niektóre rzeczy można było zrobić lepiej - co, gdzie i kiedy - wiedzą o tym niektóre osoby. Przepraszam za błędy.

- Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Gminy Pojezierze Brodnickie. W jakim zakresie z tego korzysta?

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - LGD ma środki dla różnych grup społecznych: przedsiębiorców, stowarzyszeń, ale również gmin. Mamy pozytywnie zweryfikowane cztery projekty: plac zabaw w Nowym Dworze i Kominach oraz w ramach rewitalizacji modernizację świetlicy w Bartnikach i Gortatowie.

- Doba ma tylko 24 godziny, a tydzień 7 dni. Praca wójta to niezliczona ilość spotkań, zebrań, narad, podpisywanych dokumentów. Wójt reprezentuje też gminę na zewnątrz. Chęci do działania Panu nie brakuje. W takim razie czego brakuje najbardziej?

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Najbardziej brakuje mi czasu wolnego. Nie ukrywam, że przydałoby się trochę odpoczynku zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Ale nie narzekam, bo startując w wyborach wiedziałem na co się piszę. Obowiązków jest dużo, mieszkańcy żądają efektów. Staram się na miarę swych i gminnych możliwości sprostać ich oczekiwaniom.

- Jak wiemy, będzie Pan ponownie startował w wyborach samorządowych. Czy nie obawia się Pan tych wyborów, bo gmina jako jedna z dwóch w powiecie ma 4 kandydatów na wójta, a więc prawdziwy wysyp chętnych.

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica: - Jeżeli mieszkańcy naszej gminy będą mnie widzieli dalej jako wójta gminy Brodnica, to na pewno nie boję się tej odpowiedzialnej funkcji. A energii do pracy z pewnością mi nie zabraknie. W ciągu tej kadencji cała władza gminy, czyli rada gminy razem z wójtem, pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy pracowali w sposób bardzo wytężony. Myślę, że jak ktoś obiektywnie patrzy z boku, to widzi efekty naszej pracy i wie, czy ci którzy pracowali - pracowali dobrze czy też marnie. I wie, czy na następną kadencję można przedłużyć mandat zaufania, czy też odmówić poparcia. Ja wierzę w mądrość mieszkańców, gdyż wybierając wskazują tego, kto będzie decydował przez najbliższe 5 lat o ich lokalnych sprawach.

- Dziękuję za rozmowę.

Źródło: Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie zaprasza do organizowania imprez okolicznościowych. Czeka na Państwa restauracja z 90 miejscami, kominkiem i przepięknym widokiem na jeziora. Pyszne domowe jedzenie zadowoli każde, nawet wybredne podniebienie. Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie,
ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65,
+48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama