Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica

poniedziałek, 22 stycznia 2018 r., godz. 15:53  |  Wersja do druku

Rok 2017, to rok wielu inwestycji w gminie Brodnica. Z każdym rokiem wzrasta w niej liczba ludności, co narzuca też pewne działania. O podsumowaniu roku 2017 i planach na rok 2018 rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Brodnica Edwardem Łukaszewskim, który zarządza gminą od 19 lat.Od wielu lat Gmina inwestuje w infrastrukturę drogową, wodną i kanalizacyjną, intensywnie uzbrajając tereny inwestycyjne. Ale to nie wszystko. Co zrobiono w roku 2017, a także co jest w planach na rok bieżący zapytaliśmy Wójta Gminy Edwarda Łukaszewskiego.

- Jeżeli chodzi o realizację budżetu na rok 2017, to zakładaliśmy, że wydamy na inwestycje około 8 mln 200 tys. złotych. Są to oczywiście nasze środki, z dofinansowania z Unii Europejskiej, a także z kredytu. Nie mam jeszcze pełnego sprawozdania, bo jest ono w trakcje sporządzania. O tym, jak budżet został wykonany, możemy ze szczegółami mówić dopiero pod koniec marca.

Budowa i modernizacja dróg

- Na budowę i modernizację dróg wydaliśmy około 5 mln 150 tys. złotych. W Karbowie ulepszyliśmy ulicę Parcelową (400 tys. zł), przebudowujemy ulicę Jęczmienną i Wąwozową (350 tys.), a w Szabdzie utwardzona została ulica Na Zamek (206 tys. zł). Kontynuowaliśmy budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mszanie (250 tys. zł). Ulepszyliśmy nawierzchnię drogi gminnej w Kruszynkach (350 tys. zł) i Opalenicy (430 tys. zł). Wykonaliśmy około 3 km drogi w Dzierznie (500 tys. zł). Przebudowaliśmy części ul. Działkowej, Łącznej i Widokowej w Wybudowaniu Michałowo (678 tys. zł). Zmodernizowaliśmy około 13 km dróg, w tych miejscach, w których było to nam potrzebne do dobrej obsługi dowożenia dzieci do szkół. Pracowaliśmy też nad przygotowaniem nowych projektów, które będą realizowane w późniejszym terminie. Dołożyliśmy 244 tys. złotych (60%) do inwestycji zmodernizowania skrzyżowania w Cielętach na drodze wojewódzkiej Brodnica-Działdowo. Chcemy w ten sposób poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Jest jeszcze dobra informacja dla mieszkańców Gorczenicy mieszkających przy drodze wojewódzkiej. W ubiegłym roku udało nam się wykonać projekt ścieżki pieszo-rowerowej z Gorczenicy w kierunku Brodnicy. Mamy przygotowany projekt, będziemy teraz składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację. To jest duże zadanie, które będzie realizowane przez trzy samorządy - Miasto Brodnica, Gminę Brodnica i Gminę Osiek. To pierwsza ścieżka, która będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Ze względu na to, że odcinek ścieżki na naszym terenie jest najdłuższy to nasza gmina poniesie ponad 55 % kosztów jej budowy. To dla nas bardzo duże obciążenie, ale mam nadzieję, że będzie warto. Ścieżka będzie biegła przy drodze wojewódzkiej Brodnica-Rypin, po prawej stronie drogi do skrzyżowania z drogą na Szczukę. W Gorczenicy będzie przejście na lewą stronę i po lewej stronie drogi będzie biegła do samego Osieka. Wspólne z parterami uzgodniliśmy, że to zadanie będzie realizowane w latach 2019/2020.


Chciałbym tu poinformować mieszkańców, że w związku z tą inwestycją, po uprawomocnieniu się decyzji ZRID (decyzja ZRID służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego) mieszkańcy, którzy przekażą właścicielowi grunty protokolarnie, szybko, mają szansę uzyskać cenę 5% wyższą.

Na potrzeby drogowe zakupiliśmy dwa ciągniki z osprzętem - mały (do 60 KM) i duży około 140 KM), za łączna kwotę 540 tys. złotych. Dzięki nim będziemy bardziej sprawni w utrzymaniu dróg i pasa drogowego. To poprawi nam też stan dróg zimą, jak również dzięki małemu ciągnikowi - stan chodników. Zakupiliśmy zamiatarkę zawieszaną za 21 tys. złotych i piaskarkę ciągnikową do posypywania dróg za 42 tys. złotych, a także kosiarkę zawieszaną za 23 tys. złotych. Dzięki temu sprzętowi poprawimy standard utrzymania dróg i chodników w naszej gminie.


W roku 2018 przeznaczyliśmy na budowę i modernizację dróg około 2 mln 400 tys zł. W tym roku rozpoczęliśmy już inwestycje przebudowy ulicy Jęczmiennej i ulicy Wąwozowej w Karbowie. Na ten cel przeznaczyliśmy około 800 tys. zł. Inwestycja ta poprawi znacznie warunki komunikacyjne mieszkańcom tamtego rejonu. Przygotowujemy przebudowę drogi w Gorczeniczce, w tym roku mamy zamiar wydać na ten cel 25 tys. na decyzję ZRID. Kontynuujemy budowę chodnika z Szabdy do Mszana. Mam nadzieję, że go w tym roku skończymy. Na ten cel mamy 250 tys zł. Będziemy przygotowywać kilka zadań inwestycyjnych, na które przeznaczyliśmy około 70 tys zł. Na przygotowanie ścieżki rowerowej do Osieka, o czym już wspominałem, mamy 356 tys zł. Gmina chce współpracować z innymi samorządami. Współpracujemy z Powiatem przy modernizacji dróg powiatowych i na ten cel przewidziano około 600 tys. złotych. Zakładamy modernizację drogi ze Szczuki w kierunku na Świedziebnię. Mamy zamiar budować zatoczki autobusowe i to nie tylko przy drogach powiatowych. Na zatoczkę przy ulicy Wczasowej, niedaleko skrzyżowania z ulicą Jęczmienną, przeznaczyliśmy około 45 tys. złotych. Chcemy również wybudować zatoczkę przy drodze wojewódzkiej w Cielętach. Planujemy zacieśnić współpracę z Miastem Brodnica i na ten cel przeznaczyliśmy 200 tys. złotych. Oznacza to, że jeżeli miasto będzie chciało robić drogę, która będzie także służyć naszym mieszkańcom, to my ich wesprzemy. To jest plan na czas najbliższy.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

- Realizujemy inwestycje pod nazwą "Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobiesierzno, Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo". Inwestycje te zostały rozpoczęte w roku 2017 i będą kończone w połowie tego roku. Mamy niestety problem z odcinkami sieci wodociągowych, bo wykonawca, który nam się trafił, ma problemy organizacyjne. Doprowadzamy wodę w miejsca, w których mieszkańcy w okresie suszy mieli problem z wodą. Zakończyliśmy przygotowanie inwestycji "Odtworzenie ujęcia wody we wsi Karbowo". Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i będziemy się zastanawiali, kiedy tę inwestycję zrealizować. Rada podjęła już nawet decyzję, że najpóźniej będzie ona realizowana w roku 2019. To jest inwestycja na wiele lat i może długo służyć z drobnymi modernizacjami.

Mamy również przygotowaną dokumentację kanalizacji deszczowej w Karbowie, przy ulicy Olsztyńskiej. Wydano nam już też pozwolenie na budowę i w tym roku planujemy wykonać tę inwestycję. Jak ją zrealizujemy, to Powiat będzie mógł wykonać mieszkańcom naszej gminy chodnik. Na to zadanie mamy w tegorocznym budżecie przewidziane 465 tys. złotych. Pracujemy nad budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Będzie to kontynuowane w roku 2018, zainteresowane mieszkańców jest duże. Robimy to ze środków własnych gminy i dopóki będzie zainteresowanie mieszkańców, będziemy ten projekt kontynuować. Na budowę sieci wodociągowej na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy mieliśmy 230 tys. W ubiegłym roku była budowana sieć wodociągowa tam, gdzie mieszkańcy chcą się budować. I tak wybudowano wodociąg na ulicy Widokowej w Michałowie i w kilku miejscach w Karbowie. Gmina intensywnie się rozwija, a my dostarczamy wodę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wnioskom, bo rozwój budownictwa jest bardzo szybki. Na rozwój wodociągów i kanalizacji wydaliśmy w roku 2017 około 1 mln 100 tys. złotych.


W budżecie na rok 2018 mamy zamiar wydać około 2 mln złotych na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Będziemy budować kanalizację w miejscowości Podgórz, kontynuować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie oferujemy dotację w wysokości 4 tys. złotych. Na ten cel planujemy wydać około 200 tys. złotych. Mamy zamiar wybudować kanalizację sanitarną w ulicy Rumiankowej w Karbowie i w Kominach do obszarów gdzie są plany zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel przeznaczyliśmy około 400 tys. złotych. Będziemy również budować spinkę wodociągową łączącą dwie sieci wodociągowe w miejscowości Opalenica. Bedzie to koszt około 250 tys. złotych. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy w planach budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Olsztyńskiej w Karbowie. Na ten cel przeznaczamy około 500 tys. złotych. Mamy także problemy z przepompowniami. Niektóre z nich mają ponad 20 lat i zużywają się. Będziemy je teraz modernizować i tak jedną z pierwszych będzie przepompownia na ulicy Liliowej, której modernizacja pochłonie około 180 tys. złotych. Myślimy także o pozostałych.

Oświetlenie ulic

- W wielu miejscach w gminie Brodnica, które wymagały doświetlenia, zamontowaliśmy oświetlenie uliczne, na łączną kwotę 130 tysięcy zł. Ważne jest dla nas, żeby nasi mieszkańcy mieli przestrzeń publiczną oświetloną i zapewniającą im bezpieczeństwo. W gminie mamy już 700 punktów świetlnych. Oświetlenie ulic będzie w dalszym ciągu kontynuowane, na ten rok planujemy wydać na to 124 tys. złotych.

Oświata

- Bardzo dużo zainwestowaliśmy w rozbudowę Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Był to wydatek rzędu 1 mln 420 tys. złotych. Wybudowaliśmy cztery duże klasy z łącznikiem. Zostały dodatkowo stworzone pomieszczenia socjalne - łazienki i szatnie. Niestety mamy świadomość, że te cztery klasy mogą nie być w stanie zaspokoić potrzeb szkoły, przy tej liczbie uczniów. Udało nam się pozyskać środki na rozbudowę przeszkoli - około 500-600 tysięcy złotych. Punkty przedszkolne powstaną w Karbowie przy świetlicy, w Szkole Podstawowej w Gortatowie i w Szkole Filialnej w Cielętach. W sumie powstanie 75 miejsc dla dzieci wraz z placami zabaw.

Wydarzenia kulturalno-sportowe

- Na rok 2018 przewidujemy na terenie Brodnicy, we współpracy z innymi samorządami imprezę z okazji Dnia Samorządowca "Festyn Małych Ojczyzn". Później jak corocznie "Bieg Napoleoński" w Szabdzie dla miłośników biegania. Będą Gminne Dożynki w Gorczenicy i spotkania seniorów również w Gorczenicy. Będzie także wiele imprez sportowych na terenie gminy.

W roku 2018 jak zwykle czeka nas wiele pracy, ale taka nasza rola, żeby realizować zadania, które stawiamy przed sobą.

Gmina Brodnica - Rozwój budownictwa i tereny przemysłowe:


Źródło: Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie zaprasza do organizowania imprez okolicznościowych. Czeka na Państwa restauracja z 90 miejscami, kominkiem i przepięknym widokiem na jeziora. Pyszne domowe jedzenie zadowoli każde, nawet wybredne podniebienie. Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie,
ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65,
+48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama