Zaloguj się | Rejestracja

Rok 2016 w Górznie

piątek, 10 marca 2017 r., godz. 16:51  |  Wersja do druku

Górzno - niewielkie, urokliwie położone miasteczko, w którym wiele się dzieje. Prężne działania podległych jednostek mają wpływ na życie mieszkańców, a liczne imprezy sportowe są przykładem, że sport można uprawiać w każdym wieku. O tym, co udało się osiągnąć w roku 2016 rozmawialiśmy z Burmistrzem Miasta i Gminy Górzno Tomaszem Kinickim.Górzno, miasteczko z wieloletnią historią, bo pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1239, a akt lokacji miasto otrzymało w 1327 roku. Gmina usytuowana jest na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, jednak jej malownicze położenie zachęca do odwiedzin. To królestwo nieskażonej cywilizacją przyrody, pełne pięknego krajobrazu, malowniczych pagórków, lasów i jezior.

O tym co dzieje się w Górznie i o osiągnięciach w roku 2016 rozmawialiśmy z Burmistrzem Miasta i Gminy Górzno Tomaszem Kinickim.

Modernizacja dróg

- Działamy na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o drogi, to zmodernizowaliśmy odcinek o długości 750 m drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo, zadanie wykonano z udziałem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego za kwotę 174 291 zł (środki FOGR na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat, które Samorząd Województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.) Zmodernizowaliśmy 650 m drogi wiejskiej w sołectwie Górzno Wybudowanie tzw. etap drugi za kwotę 47 654 zł. Wykonawcą robót był nasz zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych. Wykonaliśmy 200 m modernizacji ulicy Ogrodowej - położyliśmy nowy dywanik asfaltowy za kwotę 72 354 zł.

Wykonaliśmy wiele prac modernizacyjnych chodników w całym mieście, częściowo ulicę Polną, Cmentarną, Ogrodową, Szkolną, chodniki w Szczutowie przy kościele na łączną wartość 32 807 zł. W roku 2016 nie było możliwości pozyskania środków unijnych. Przy inwestycjach nie mogliśmy się posiłkować żadnymi środkami zewnętrznymi i korzystaliśmy ze środków własnych.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

- Złożyliśmy wniosek w sprawie kanalizacji do Urzędu Marszałkowskiego, w sprawie modernizacji i przyłącza na ulicy Polnej i Górzno Wybudowanie. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową o długości 2030 mb oraz przyłącza wodociągowe o długości 329 mb. Pozwoliło to podłączyć do sieci wodociągowej 8 nowych posesji w miejscowości Szczutowo. Koszt tej inwestycji to 95 965 zł. Zrealizowaliśmy projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo o długości 215 mb oraz przyłącza wodociągowe o długości 100 mb. Pozwoliło to podłączyć do sieci wodociągowej 3 nowe posesje. Koszt poniesiony przez Gminę to 4 020 zł, a cały koszt całego zadania to 21 100 zł. Pieniądze pochodziły ze środków własnych wypracowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

Oświetlenie ulic

- Dbamy też o oświetlenie ulic, rozbudowaliśmy linię oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej. Koszt tej inwestycji to 14 514 zł.

Fundusz sołecki

- Od dawna funkcjonuje u nas fundusz sołecki. Każde z sołectw ma dwa składniki swojego budżetu. Jeden to fundusz sołecki, który jest przeznaczany tylko na drogi, a druga część to tzw. fundusz wiejski, który sołectwo przeznacza na drogi lub wykorzystuje na inne zadania, typowe dla danego sołectwa. Za zgodą wszystkich sołectw fundusz przeznaczony został na drogi, głównie na zakup kruszywa. Dzięki temu w porównaniu do innych gmin mamy drogi w dobrym stanie.

Oświata

- Na terenie Górzna mamy jeden obiekt oświatowy tj. Zespół Szkół, na terenie gminy są jeszcze dwie szkoły niepubliczne. ale z innym organem prowadzącym. Zespół Szkól w Górznie składa się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. W związku z nową ustawa oświatową wygaszanie gimnazjum będzie następowało stopniowo. Nie przewidujemy zwolnień nauczycieli.

Inne

- Wybudowaliśmy sieć ciepłowniczą o długości 310 m, która zasila OSP, miejsce garażowania karetki medycznej oraz Zakład Usług Komunalnych. Przyłączyliśmy sieć do własnej kotłowni, która znajduje się przy Zespole Szkół w Górznie.

Skorzystaliśmy z dofinansowania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno. Koszt tego zadania wyniósł 12 122 zł, sfinansowany został w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a skorzystało na tym 16 właścicieli nieruchomości. Mamy już nowe zgłoszenia na 2017 rok, ale w tym roku dofinansowanie będzie na innych zasadach.

Został zlecony projekt na budowę ulicy św. Floriana. Do tej poważnej inwestycji przymierzamy się w roku 2018. Będziemy chcieli skorzystać z dofinansowania na ten cel. Zakupiliśmy nową tablicę świetlną wyników dla hali sportowej w Górznie za 6765 zł, która posłuży wielu imprezom sportowym. Podjęliśmy rozmowy dotyczące projektowanej zmiany ogrzewania w świetlicy w Miesiączkowie. W chwili obecnej inwestycja jest już realizowana.

Przymierzamy się do rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie - wykonaliśmy już projekt i II etap zadania - pomieszczenia socjalne niezbędne dla ratowników medycznych. Realizacja jest już rozpoczęta. Będzie to nowoczesna i najwygodniejsza dla ratowników stacja ratownictwa w powiecie brodnickim.

Podsumowanie pracy jednostek pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy Górzno

GOK

- Gminny Ośrodek Kultury w roku 2016 zaproponował wiele ciekawych wydarzeń dla mieszkańców, ale również dla osób spoza terenu miasta i gminy. Wydarzenia pozwoliły na zaspokojenie potrzeb kulturalnych wielu osób, od najmłodszych poprzez młodzież, dorosłych i seniorów. Dla dzieci zorganizowano ferie za kwotę 2 660 zł, gdzie zaproponowano zróżnicowany program spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były jasełka, pieczenie wielkanocne i bożonarodzeniowe razem z seniorami i wyprawa do Trójstyku. Organizowano wystawy i przedstawienia, między innymi na Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, piosenkę przedszkolną za łączną kwotę 4 700 zł. Wielkim powodzeniem cieszył się cykl Muzyczne Opowieści, na który złożyło się 10 koncertów i spotkań za łączną kwotę 18 040 zł. Zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży czy Festyn Rodzinny wJANki w Górznie. Mieliśmy seanse filmowe między innymi Polskę Światłoczułą, a także dwutygodniowy projekt teatralny dla dzieci i młodzieży "Lato w teatrze" na łączną kwotę 32 464,31 zł (z czego pozyskana dotacja z Instytutu Teatralnego 26 904,00 zł i środki własne 5 560,31 zł).

Zakład Usług Komunalnych

- Zakupiono ciągnik rolniczy Zetor Proxima 90 oraz przyczepę rolniczą jednoosiową. Zakupy te pozwolą za sprawniejsze wykonywanie zadań realizowanych przez ZUK Górzno. Dodatkowo zakupiono pług odśnieżny do ciągnika, co pozwoli na skuteczniejsze utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych na terenie Górzna. Ponadto w ramach działalności wod-kan. zakupiono pompę do ścieków do tłoczni ścieków Górzno I. Łączne koszty inwestycyjne zamknęły się kwotą 155 tys. zł netto. Wykonano również II etap modernizacji drogi gminnej w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz remont garażu dla nowego ciągnika w budynku starej oczyszczalni ścieków. Na zlecenia mieszkańców wybudowano 12 nowych przyłączy wodociągowych oraz 2 przyłącza kanalizacyjne. Należy podkreślić, iż w ramach działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Miasta i Gminy Górzno została zwiększona o około 5% sprzedaż wody oraz znacznie ograniczono straty wody w porównaniu z rokiem 2015.

Gminna Biblioteka Publiczna

- Kontynuowano zadania nałożone w poprzednich latach, zakupiono komputer z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia obsługi finansowo-kadrowej biblioteki. Zakupiono i opracowano 540 książek na kwotę 13 263 zł (w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 161 książek na kwotę 4 263 zł). Zakupiono 9 tytułów czasopism na kwotę 1 721,44 zł. W bibliotece dostępne były 3 stanowiska komputerowe, z których użytkownicy chętnie korzystali (w 2016 odnotowano 900 odwiedzin). Dostęp do Internetu był i jest bezpłatny, była możliwość drukowania. W bibliotece użytkownicy korzystali z usług ksero oraz z pomocy bibliotekarza przy drukowaniu lub wyborze potrzebnych materiałów.

Oprócz podstawowych zadań biblioteki prowadzi ona działalność informacyjno-bibliograficzną, współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową, organizowała konkursy czytelnicze, plastyczne, zajęcia świetlicowe, lekcje biblioteczne, przygotowała wiele wystaw okolicznościowych w bibliotece oraz zorganizowała spędzenie wolnego czasu podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie uhonorowała 8 najlepszych czytelników na koniec roku szkolnego 2015/2016 za wzorowe czytelnictwo.


reklama

Źródło: Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

MROWKA.jpg
Market Budowlany Mrówka to sposób na udany i niezbyt uciążliwy remont w Twoim domu. U nas znajdziesz wszystko, w atrakcyjnych cenach. Przyjdź i sprawdź. Przy zakupach od 500 zł - transport w obrębie 10 km gratis. Market Mrówka - budujące pomysły, czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7-20, w niedzielę 10-18. Trasa Brodnica-Toruń, Szabda 104.

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama