Zaloguj się | Rejestracja

Rok 2016 w gminie Brodnica

piątek, 20 stycznia 2017 r., godz. 08:47  |  Wersja do druku

Rok 2016 to rok wielu inwestycji w gminie Brodnica. Z każdym rokiem wzrasta w niej liczba ludności, co narzuca też pewne działania. O podsumowanie roku 2016 poprosiliśmy Wójta Gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego, który zarządza gminą od 18 lat.- Rok ubiegły upłynął bardzo pracowicie. Budżet gminy Brodnica przekroczył w zeszłym roku kwotę 34 mln. złotych. Przyszło nam wdrażać Rządowy Program 500+, a mieliśmy z tym dość duże problemy lokalowe. Nasza siedziba znajdowała się wtedy przy ulicy Zamkowej 13a i tylko dzięki życzliwości radnych gminy i ich zgodzie na umieszczenie pracowników przyjmujących wnioski od mieszkańców na sali narad Rady Gminy, udało nam się program dobrze wprowadzić. Dzięki temu obsługiwaliśmy program bardzo płynnie od 1 kwietnia, w połowie maja rozpoczęliśmy wydawanie decyzji i w czerwcu byliśmy już na bieżąco z wnioskami i wydawaniem decyzji. Szybko rozpoczęliśmy też wypłaty środków z tego programu dla mieszkańców. Na terenie naszej gminy został on poprawnie wdrożony, za co należy się duża pochwała pracownikom Urzędu Gminy. Jesteśmy też jedną z nielicznych gmin, które program realizują bezpośrednio w Urzędzie Gminy, nie tak jak w innych samorządach, gdzie program realizowany jest w GOPS-ach.

Za najważniejszy wydatek 2016r. uważam zmianę siedziby Urzędu Gminy. Na tę zmianę wydaliśmy duże pieniądze: w roku 2015 - 690 tys., w 2016 – 1mln 300 tys. i około 800 tys. na remont i adaptację pomieszczeń, a także na zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Do zmiany siedziby skłoniły nas problemy związane z warunkami w jakich funkcjonował Urząd Gminy przy ul. Zamkowej 13a. Ten budynek i tak w przyszłości wymagał dużych nakładów, należało więc spojrzeć perspektywicznie w przyszłość. Mamy teraz duży budynek, jesteśmy niezależni i warunki obsługi mieszkańców są dużo lepsze. W związku z tym, że siedziba GOPS-u znajdowała się w pomieszczeniach wynajmowanych i na zbyt małej w stosunku do potrzeb powierzchni, trzeba było zmienić warunki pracy pracownikom GOPS i interesantom. Decyzja o zakupie budynku była odważna, ale konieczna.

Modernizacja dróg

- W ubiegłym roku na drogi mieliśmy zamiar wydać około 2 mln 300 zł. Nie wszystkie jeszcze zostały zapłacone, bowiem niektóre zadania będziemy kończyć w tym roku. Mam tu na myśli ulicę Wąwozową, bo ta inwestycja nie została jeszcze odebrana oraz ulicę Pokrzywki, która również nie została zakończona. Przesunęliśmy to na rok 2017. Te dwie inwestycje to łącznie około 3 km dróg, które są w trakcie realizacji. Zakończone zostaną w 2017 roku, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe i wtedy rozliczymy koszty (381.285,62 zł za wykonanie robót na ul. Pokrzywki i 189.000 zł na ul. Wąwozowej) ich wykonania z wykonawcami.

Poza tym uważam, że należałoby pochwalić się dobrą współpracą z Powiatem Brodnickim oraz Miastem Brodnicą w zakresie budowy dróg. Została zmodernizowana ulica 18-stycznia od torów do Podgórza, został też zmodernizowany odcinek drogi z Podgórza do Szczuki, razem ponad 3 km. Chciałbym tu serdecznie podziękować władzom Powiatu Brodnickiego za te zamierzenia, możliwe do zrealizowania także dzięki pozyskanym przez Powiat na ich wykonanie znacznym środkom ze źródeł zewnętrznych. My jako Gmina udzieliliśmy Powiatowi 495 tys. zł wsparcia finansowego na wykonanie tych inwestycji. Myślę, że z wyremontowanej drogi mieszkańcy są bardzo zadowoleni, jest też chodnik, który pozwala bezpiecznie dostać się do Brodnicy. Jest to duży krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa. To druga droga powiatowa przebiegająca przez nasza gminę, na której nastąpiła tak znaczna poprawa bezpieczeństwa – pierwszą była droga do Zbiczna.

Rozpoczęliśmy przebudowę drogi gminnej Szczuka-Cielęta, której wykonanie kosztowało 402 tys. zł. Powstała tam nowa nawierzchnia asfaltowa na 700 metrach jezdni o szerokości 5 m, chodnik o długości ok. 260 m i szerokości 1,5 m oraz zjazdy na posesje.

Modernizacji uległo skrzyżowanie dróg gminnych na osiedlu w Cielętach, gdzie wybudowaliśmy z kostki betonowej 6 metrowe jezdnie ul. Dębowej i Klonowej, chodniki o szerokości 1,5 m, zjazdy i dojścia do posesji oraz oznakowanie. Wartość zadania wyniosła 142.467,52 zł.

Zbudowaliśmy także chodnik przy drodze powiatowej Szabda-Mszano, który połączył wieś Szabdę ze szkołą podstawową. Powstał tam chodnik z kostki brukowej o długości 753 m i szerokości 2 m, zjazdy na posesje i zatoka autobusowa w rejonie Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Inwestycja ta kosztowała 230.203,64 zł. Mając na uwadze kolejne inwestycje drogowe rozpoczęliśmy prace projektowe nad ulepszeniem nawierzchni dróg w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu i Wybudowaniu Michałowo. Na prace projektowe wydaliśmy w 2016 roku około 130 tys. zł.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

- Na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji wydaliśmy w 2016 roku około 770 tys. złotych.

Za kwotę 545 tys. zł wykonaliśmy magistralę wodociągową łączącą stację uzdatniania wody w Szymkowie z pompownią wody w Szczuce oraz jej modernizację. Magistrala została wykonana z rur o średnicy 315 wraz z uzbrojeniem i włączeniami do istniejącej stacji uzdatniania wody w Szymkowie i do istniejącej stacji podnoszenia ciśnienia w Szczuce i ma długość około 2.115 m. Zaopatrzenie tej miejscowości w wodę powinno znacznie się poprawić, ale liczymy również na poprawę w dostawie wody w Cielętach.

Wykonaliśmy też studnię redukcyjną na wodociągu Gorczenica – Moczadła, która powinna poprawić płynność w zaopatrzeniu w wodę w rejonach położonych przy Brodnicy. Zadanie to kosztowało 22 tys. złotych.
Rozbudowujemy również sieci wodociągowe w Karbowie i Wybudowaniu Michałowo, a więc w obszarach także bezpośrednio przylegających do miasta, gdzie ludzie budują domy i potrzebują wody.

W Karbowie przy ul. Wąwozowej powstała sieć wodociągowa o średnicy 90 mm i długości 360 m oraz 3 hydranty. Wartość zadania wyniosła 38 tys. zł. W miejscowości Wybudowanie Michałowo na ulicy Działkowej powstały 284 metry sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i dwa hydranty. Zadanie to kosztowało 31.926 zł.

Na osiedlu domów jednorodzinnych w Kruszynkach (ul. Bursztynowa) powstała sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o długości 164 m i 4 studnie rewizyjne. Koszt tego zadania to blisko 40 000 zł. W 2016 roku wykonaliśmy także szereg dokumentacji projektowych niezbędnych do dalszych inwestycji wodociągowych: w ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo i Nowym Dworze oraz dla mieszkańców, którzy dotychczas korzystali z własnych ujęć i mają obecnie problem z brakiem wody, zaprojektowaliśmy wodociągi w Niewierzu i Sobiesierznie.

Oświetlenie ulic

- Dbając o bezpieczeństwo pieszych przy drogach od wielu lat Gmina Brodnica inwestuje w budowę oświetlenia dróg i ulic. Dzięki temu na koniec 2016 roku mamy na terenie gminy 693 oprawy oświetleniowe w tym 368 własnych i 325 na słupach spółki Energa Oświetlenie. W 2016 roku w tym zakresie także prowadziliśmy inwestycje korzystając ze środków budżetu gminy lub zlecając wykonanie lamp Enerdze Oświetlenie.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonaliśmy kolejnych 7 lamp oświetleniowych Szabdzie przy ul. Na Belfort oraz 2 lampy w Wybudowaniu Michałowo na ul. Łącznej. Zawarliśmy stosowne umowy ze spółką Energa Oświetlenie, dzięki którym powstały kolejne punkty oświetleniowe na terenie naszej gminy: 8 lamp w Szczuce przy drodze powiatowej do Świedziebni oraz jedną przy drodze w kierunku na Kozi Róg, w Niewierzu 2 lampy przy budynkach wielorodzinnych, w Gortatowie 4 lampy przy drodze powiatowej do Brodnicy oraz jedna lampa w Szabdzie przy ul. Na Zamek.

Przygotowaliśmy też projekty do realizacji w kolejnych latach: oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu na drodze wojewódzkiej w Gorczenicy oraz oświetlenia przy drodze w Gorczeniczce. Ogółem koszt realizacji własnych zadań inwestycyjnych w 2016 r. to około 75 tys. zł.

Place zabaw

- Dzieci zyskały kolejne place zabaw w Cielętach i w Opalenicy. W Cielętach zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw przy budynkach wielorodzinnych (blokach) – huśtawkę i sprężynowce. Na placu zabaw przy osiedlu domów jednorodzinnych w Cielętach wykonaliśmy ogrodzenie i ustawiliśmy zestaw zabawowy, huśtawki podwójną, ważkę i sprężynowiec. W Opalenicy w parku stanęły nowe huśtawki, sprężynowce i ścianka "kółko i krzyżyk". Uzupełniliśmy także o podwójną huśtawkę plac zabaw w Mszanie. Zadania te kosztowały nas 34 tys. zł.

Oświata

- Na dzisiaj zapoznajemy się z przepisami nowej ustawy oświatowej, tylko tak naprawdę ta ustawa na dzień dzisiejszy nie została jeszcze podpisana przez prezydenta (rozmowę prowadzono dnia 3 stycznia 2017r. przyp. redakcji). Jeżeli ustawa będzie obowiązującym aktem prawnym, będziemy wdrażać ją w życie. Mamy swoją wstępną wizję funkcjonowania naszego systemu oświaty. Na terenie gminy mamy 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, jedna szkoła podstawowa ma też swoją filię. Do końca stycznia mamy przygotować projekt uchwały Rady Gminy. Ten projekt uchwały o naszym gminnym systemie oświatowym ma być przyjęty przez Radę Gminy, później przekażemy go do zaopiniowania kuratorowi kujawsko-pomorskiemu. Kurator ma go zaopiniować i ta opinia będzie wiążąca dla organów gminy. Od 1 września 2017 roku musimy podjąć decyzję, czy gimnazjum będzie funkcjonowało samodzielnie i będzie stopniowo wygaszane czy też włączymy gimnazjum do szkoły podstawowej. Na dzisiaj zakładamy, że nie powinno być dużych ruchów związanych ze zwolnieniami nauczycieli. Ale gwarancji nauczycielom pracującym w gimnazjum dać nie mogę. Przygotowaliśmy projekt przedszkolny, który będzie realizowany w tym roku. Wybudujemy nowych 75 miejsc przedszkolnych i najprawdopodobniej pozyskamy 500 tys. zł ze środków unijnych na stworzenie tych miejsc.

Gospodarka mieszkaniowa

- Jako samorząd jesteśmy bardzo dumni z budowy budynku socjalnego w Kominach. Dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji możemy udostępnić 12 pomieszczeń w budynku socjalnym, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu 30 marca 2016 roku dokonano odbioru końcowego budynku socjalnego. Mieszkania znajdujące się w tym budynku liczą od 27,47 m2 do 37,53 m2. Na ogrodzonym terenie wokół budynku powstał także mały plac zabaw dla dzieci. Ci, którzy byli w trudnych warunkach mają teraz godne mieszkanie. Budowa tego obiektu kosztowała nas w ciągu ostatnich dwóch lat około 1 mln 100 tys. zł z czego w 2016 roku zapłaciliśmy wykonawcy około 600 tys. zł. Z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy na jej wykonanie 30 % wsparcie finansowe. Dzięki tej budowie mamy większe poczucie solidarności społecznej w ramach wspólnoty samorządowej.

Fundusze zewnętrzne w Gminie Brodnica - perspektywa finansowa 2007-2013:


Źródło: Edward Łukaszewski Wójt Gminy Brodnica, www.filmy-drony.pl

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie zaprasza do organizowania imprez okolicznościowych. Czeka na Państwa restauracja z 90 miejscami, kominkiem i przepięknym widokiem na jeziora. Pyszne domowe jedzenie zadowoli każde, nawet wybredne podniebienie. Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie,
ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65,
+48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

MROWKA.jpg
Market Budowlany Mrówka to sposób na udany i niezbyt uciążliwy remont w Twoim domu. U nas znajdziesz wszystko, w atrakcyjnych cenach. Przyjdź i sprawdź. Przy zakupach od 500 zł - transport w obrębie 10 km gratis. Market Mrówka - budujące pomysły, czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7-20, w niedzielę 10-18. Trasa Brodnica-Toruń, Szabda 104.

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama